De herinnerde soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Identiteit

Titel De herinnerde soldaat
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Identiteit
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Identiteit
Je leert reflecteren op de vraag in hoeverre identiteit vastligt.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings
Bron Bron 1

A

  1. Noteer enkele factoren die volgens jou de identiteit van de mens bepalen.
  2. Lees bron 1. Noteer welke factoren volgens deze bron je identiteit bepalen.
  3. Als je door omstandigheden je geheugen kwijt bent en niet meer weet wie je bent, zijn niet meer alle hiervòòr genoemde factoren vast te stellen. Dat geldt ook voor Amand uit De herinnerde soldaat. Welke factoren die Amands identiteit bepalen zijn nog wel vast te stellen en welke niet?
  4. Welke elementen die aan het begin ontbreken, komen aan het einde van de roman ineens tevoorschijn? 


B

De omgeving speelt een belangrijke rol in het vormen van iemands identiteit. Voor Amand is Julienne heel bepalend. Zij vult niet alleen de ontbrekende elementen uit zijn geheugen in, maar vanaf het moment dat zij tweeën een relatie hebben, heeft zij ook invloed op de ontwikkeling van zijn identiteit. Ook de twee kinderen dragen bij aan die ontwikkeling.  

  1. Noteer enkele ontbrekende elementen uit het verleden van Amand, die Julienne voor hem invult.
  2. Noteer enkele elementen van Amands identiteit aan het einde van de roman, die (mede) bepaald zijn door zijn relatie met Julienne vanaf het moment dat zij elkaar in het gesticht ontmoeten.
  3. Noteer enkele elementen van Amands identiteit aan het einde van de roman, die (mede) bepaald zijn door zijn band met de twee kinderen.
  4. Zijn er buiten de relatie met Julienne en de kinderen nog andere factoren die de ontwikkeling van Amands identiteit beïnvloeden? Zo ja, welke?


C

Beschrijf in een korte beschouwing van 200 à 300 woorden in hoeverre je als lezer vat krijgt op de identiteit van Amand en wat dat zegt over de identiteit van de mens in het algemeen.