De herinnerde soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Fotografie

Voor deze opdracht is het van belang dat je zowel De herinnerde soldaat hebt gelezen als een van de volgende werken van Willem Frederik Hermans:

  • De donkere kamer van Damokles
  • De God denkbaar, Denkbaar de God
  • de verhalenbundel Paranoia.
Titel De herinnerde soldaat
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Fotografie
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Leidmotief fotografie
Je leert reflecteren op het effect van het gebruik van foto’s in sociale media en de rol die foto’s in literatuur kunnen spelen.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings
Bron Bron 1

A

In De herinnerde soldaat speelt het retoucheren van foto’s een belangrijke rol.

  1. Bewerk jij wel eens foto’s die je op sociale media plaatst? Zo ja, hoe en wat pas jij dan zoal aan, en waarom doe je dat? Zo nee, waarom zouden andere mensen dat volgens jou doen?
  2. Omschrijf met behulp van de gegevens uit De herinnerde soldaat wat dat retoucheren van foto’s precies inhoudt.
  3. In hoeverre lijkt dit retoucheren op het bewerken van foto’s zoals je dat tegenwoordig ziet bij sociale media, zoals Instagram of Snapchat?
  4. Wat is het doel van het retoucheren in De herinnerde soldaat? En wat is het doel bij sociale media?


B

Noteer eerst de titel van het door jou gelezen boek van Hermans.

  1. Lees bron 1. Noteer welke aspecten van fotografie een rol spelen in Hermans’ werk.
  2. Welke van de bij B1 genoemde aspecten herken je in het door jou gelezen boek van Hermans? Geef van elk aspect een voorbeeld.
  3. Vergelijk de rol die fotografie speelt in De herinnerde soldaat en het door jou gelezen werk van Hermans. Noteer enkele overeenkomsten en verschillen. 


C

Schrijf een korte beschouwing van rond de 400 woorden over fotografie en literatuur als getrouwe weergave van de werkelijkheid. Betrek hierbij het effect van het filteren van foto’s op sociale media, maar ook het gebruik van het leidmotief ‘fotografie’ in literaire romans of verhalen. Geef daarbij voorbeelden uit zowel het gelezen boek van Hermans als De herinnerde soldaat. Laat zien in hoeverre de werken hierin verschillen of juist overeenkomen. Ga ook in op de vraag in hoeverre literatuur de lezer een spiegel voorhoudt waar het gaat om het vormen van een getrouw beeld van de werkelijkheid.