De komst van Joachim Stiller: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Magisch-realisme

Wie Hubert Lampo zegt, zegt magisch-realisme. Niet alleen wordt bijna alles wat Lampo geschreven heeft als magisch-realisme bestempeld, hij is ook nog eens de belangrijkste theoreticus van deze stroming in de Nederlandse literatuur. Alle reden om het magisch-realisme preciezer te bekijken.

Titel De komst van Joachim Stiller
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Magisch-realisme
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus magisch-realisme
Je leert het magisch-realisme beter kennen, in relatie tot de gelezen roman.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 1. monograffi.com | 'Magic realism - a time capsule'
Bron 2 2. dbnl.org | Willem M. Roggeman, 'Hubert Lampo' [interview]
Bron 3 3. dbnl.org | Joos Florquin, 'Ten huize van... Hubert Lampo' [interview]
  1. Wat is magisch-realisme eigenlijk? In de schilderkunst gebruikt men deze term ook. Als je de 'tijdcapsule' van bron 1 bekijkt, zie je dat er nogal wat onder valt. Probeer op basis van de selectie die hier is gemaakt, te definiëren wat kenmerkend is voor het magisch-realisme in de schilderkunst. (NB Let er eens op welke schilders uit Nederland en België hier de revue passeren!)
  2. In bron 2 vind je een interview met Hubert Lampo, waarin hij ingaat op het magisch-realisme. Noteer de kenmerken die Lampo ter sprake bent. Maak daarbij aantekening van zijn opmerkingen over het bovennatuurlijke en religieuze, over C.G. Jung en archetypen, over de Christus-figuur. Neem verder interessante uitspraken over De komst van Joachim Stiller over.
  3. Ook in een ander interview (bron 3) gaat het over het magisch-realisme, en dan vooral in De komst van Joachim Stiller. Lees van dit zeer uitvoerige interview alleen p. 112-117, en noteer alles wat belangrijk is en nog niet bij vraag 2 aan de orde is gekomen.
  4. Welke raakvlakken zie jij tussen het magisch-realisme in de schilderkunst (vraag 1) en het magisch-realisme van Lampo (vraag 2 en 3)?
  5. a. Herlees hoofdstuk 14 van de roman: 'De hypothesenbouwers'. In hoeverre passen de verklaringen die in dit hoofdstuk voorbij komen binnen het magisch-realisme? Leg uit.
    b. In hoeverre helpt wat je nu weet over het magisch-realisme bij het interpreteren van De komst van Joachim Stiller? Leg uit.
    c. 'Kennis van het magisch-realisme is absoluut noodzakelijk voor een goed begrip van De komst van Joachim Stiller.' Geef een beargumenteerde reactie op deze stelling, in ongeveer 150 woorden.