De koperen tuin: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Interpretatie

Titel De koperen tuin
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Interpretatie
Studielast 3 slu
Werkvorm individueel
Focus interpretatie
Je leert te reflecteren op een specifieke interpretatie van de roman.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron dbnl.org | M. van Hattum, 'De koperen tuin: van Paradijs tot Golgotha'

Lees het artikel van M. van Hattum over De koperen tuin (bron 1). Schrijf vervolgens een beschouwing (ongeveer 750 woorden) waarin je Van Hattums betoog in grote lijnen weergeeft en zijn overtuigendste voorbeelden aanhaalt.
Ga aan het eind van je tekst met Van Hattum in discussie: hij geeft immers toe dat zijn idee├źn discutabel zijn, dus nu is het aan jou om er vanuit jouw leeservaring kritisch op te reageren; geef zo mogelijk tegenvoorbeelden om jouw visie te onderbouwen. (In het onwaarschijnlijke geval dat je het helemaal eens bent met Van Hattum en geen enkele bedenking hebt gevoeld bij zijn speculatieve theorie, is het jouw taak om zijn betoog verder te onderbouwen en te verstevigen.)