De tranen der acacia's: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Auteur

Titel De tranen der acacia's
Niveau boek 5
Opdracht niveau 4 | Auteur
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus auteur
Je leert reflecteren op de betekenis van de auteur in de Nederlandse (literaire) cultuur.
Gemaakt door Anita Dijkstra-Overzet
Bron 1 1. literatuurgeschiedenis.nl | over W.F. Hermans
Bron 2 2. M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a., Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993)
Bron 3 3. willemfrederikhermans.nl | website over W.F. Hermans
  1. Bestudeer informatie uit verschillende bronnen over W.F. Hermans. Je kunt gebruikmaken van de bronnen hieronder, maar je mag ook zelf bronnen aandragen.
    Maak aantekeningen die betrekking hebben op het gegeven dat Hermans als 'kwelgeest van de Nederlandse letteren' wordt aangeduid.
  2. Geef antwoord op de vraag of het boek De tranen der acacia's in deze beeldvorming over Hermans wel of geen rol heeft gespeeld.
  3. Schrijf een betoog van 500 woorden over Willem Frederik Hermans en leg uit waarom het wel of niet terecht is dat hij de 'kwelgeest van de Nederlandse letteren' wordt genoemd en welke rol De tranen der acacia's hierin heeft gespeeld.