De tranen der acacia's: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Poëtica

Onder 'poëtica' wordt verstaan: de visie en werkwijze van een kunstenaar. In het bijzonder geldt dit voor een schrijver of dichter. Het verwijst dus naar het geheel van opvattingen die een schrijver heeft over wat literatuur moet zijn. Dit kan blijken uit uitspraken die de schrijver binnen of buiten zijn werk doet. Interessant is het om te kijken of datgene wat een auteur bijvoorbeeld in interviews zegt,  klopt met zijn schrijfpraktijk. Ook kun je onderzoeken of de opvattingen van de schrijver over literatuur ook veranderen gedurende zijn leven.

Titel De tranen der acacia's
Niveau boek 5
Opdracht niveau 5 | Poëtica
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus poëtica
Je leert je te verdiepen in de poëtica van een auteur.
Gemaakt door Anita Dijkstra-Overzet

A

  1. Lees de Literaire theorie. Welke van de vier genoemde poëticale opvattingen houdt Hermans eropna?
  2. In hoeverre vind je die terug in De tranen der acacia's?
  3. Zoek zelf informatie over de poëtica van W.F. Hermans. Raadpleeg meerdere bronnen (interviews, recensies, literatuurgeschiedenissen, etc.).
    Welke soort poëtica past vooral bij Hermans?
  4. Hoe kun je de poëticale opvattingen van Hermans in verband brengen met de tijd waarin het boek geschreven is en/of met het existentialisme?


B

In een mondelinge beschouwing van 5 tot 7 minuten laat je aan het publiek zien wat de poëtica van Hermans inhoudt, hoe die in De tranen der acacia's terug te vinden is en/of hoe deze poëtica terug te voeren is op de tijd waarin het boek geschreven is.


(Literaire)theorie

'Poëtica', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 18-21.