De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Kwesties

A [individueel]

Vraag 1

Geloof je in (een) God?

Vraag 2

Zo ja, probeer dan je Godsbeeld te beschrijven. Zo nee, beschrijf dan of je volstrekt agnost bent of gelooft in 'iets' wat je niet 'God' wenst te noemen.

Vraag 3

Wat betekent deze opvatting voor je dagelijks leven?

Vraag 4

Is het leven voor jou betekenisvol vanwege een opvatting als hierboven bedoeld? Welke betekenis hecht je aan het leven, verbonden aan de opvatting hierboven? ('We zijn hier op aarde om…')

B [samen]

Vraag 1

Bespreek de uitkomsten van A en noteer deze schematisch.

Vraag 2

Lees de bronnen en bespreek die samen. Noteer een definitie van 'mystiek'. Welke kenmerken van mystiek zien de auteurs van de artikelen bij de aangegeven personen?

C

In hoofdstuk VIII van 'Titaantjes' staat Koekebakker in de schemering op de spoorbrug in Rhenen en denkt dan na over alle dingen, vooral over verlangen, eentonigheid en doelloosheid.  [...] wie kan blijven verlangen naar niets? Hopen op een God die niet bestaat?' (p. 68) Maar even verderop: 'God leeft in mijn hoofd. Zijn velden zijn er onmetelijk, zijn tuinen staan er vol schoone bloemen, die niet sterven, en statige vrouwen wandelen er naakt, vele duizenden. En de zon gaat er op en onder en schijnt laag en hoog en weer laag en 't eindelooze gebied is eindeloos 't zelfde en geen oogenblik gelijk.'
Vergelijk deze passages met hoofdstuk I van 'Dichtertje', waar de God van Nederland en 'de God van je tante' worden beschreven: 'Jouw God, de God van je baas en van je schoonvader en van je baas z'n boekhouder en van den gérant van de  Nieuwe Karseboom'' . De God van je tante, die zei, dat je moest groeten als je langs 't huis van je baas kwam in Delft of Oldenzaal, waar was 't ook weer, ook al zag je niemand, je kon nooit weten wie 't zag.' (p. 87-88)

Vraag 1 [samen]

Inventariseer eerst alle Godsbeelden die je in dit werk van Nescio tegenkomt. Zet erachter in welk verhaal, welke pagina.

Vraag 2 [samen]

(Welke) God bestaat niet en wel bij Nescio?

Vraag 3 [samen]

Vul het schema in.

Vraag 4 [individueel]

Schrijf een essay van ongeveer 500 woorden over 'de God van Nescio is niet de God van je tante'. Zie voor het schrijven daarvan bron 5.
a. Ga in op de vraag of Nescio een mysticus is.
b. Betrek je eigen Godsbeeld zijdelings in je essay.