De wetten: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Relatie tussen personages

In De wetten leert Marie Deniet zeven mannen kennen. Bij of door elk van deze mannen leert Marie iets over zichzelf.
De vraag is wat haar dat uiteindelijk oplevert.

Titel De wetten
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Relaties tussen personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus relaties tussen personages
Je leert de relaties en rollen tussen (van) verschillende personages analyseren.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis | Marlies Schouwstra

Vraag 1

Marie Deniet worstelt met een of meerdere vragen. Welke vra(a)g(en) is (zijn) dat? Licht je antwoord toe met citaten uit het boek.

Vraag 2

Beschrijf voor alle zeven mannen welk antwoord zij op deze vra(a)g(en) geven óf in hoeverre zij Marie helpen zelf een antwoord op haar vra(a)g(en) te krijgen. Licht je antwoord toe met voorbeelden uit het boek. 

Vraag 3

Beschrijf wat Maries zoektocht haar uiteindelijk oplevert. Heeft zij een antwoord gekregen op haar vra(a)g(en)? Zo ja, hoe luidt dit antwoord? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4

Welk antwoord zou jij Marie geven op de vra(a)g(en) waar zij mee worstelt? Formuleer je antwoord in de vorm van een brief aan Marie. Gebruik hiervoor ongeveer 400 woorden.