De wetten: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Receptie

Titel De wetten
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Receptie
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus receptie
Je leert kritisch reflecteren op de receptie van het boek.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis

Vraag 1

Bestudeer ter voorbereiding op deze opdracht de Literaire theorie. Dat is een paragraaf uit het Basisboek literatuur over verschillende soorten argumenten.

Vraag 2

Je gaat twee recensies lezen en onderzoeken van welke soorten argumenten de recensenten gebruik maken (zie Bronnen).

Vraag 3

Zoek in Literom de volgende recensies en lees ze.
a. Doeschka Meijsing in Elsevier, 9 maart 1991
b. Hans Goedkoop in NRC Handelsblad, 5 juli 2002

Vraag 4

Noteer in het schema hieronder per recensie welke soorten argumenten de recensent gebruikt en of hij positief dan wel negatief oordeelt op dit punt.

Vraag 5

Vergelijk daarna de argumentatie van de recensenten, zowel wat het soort argumenten betreft als hun oordelen.

Vraag 6

Vergelijk ten slotte de recensies als geheel (opbouw, stijl, conclusies). Zijn er overeenkomsten, verschillen? Wat valt je op?

Vraag 7

Schrijf een uiteenzetting over je bevindingen bij 5 en 6 (ongeveer 500-600 woorden) en verwerk hierin ook je eigen oordeel over De wetten.

Schema

Titel recensie 1

Soort argument Argument Positief/negatief + toelichting

Titel recensie 2

Soort argument Argument Positief/negatief + toelichting

(Literaire)theorie

'Argumenten in recensies', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 183-189.