De wetten: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Schrijverschap

In De wetten heeft Marie Deniet het idee dat zij moet kiezen tussen de liefde en het schrijverschap, of, meer in het algemeen, tussen leven en schrijven.

Titel De wetten
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Schrijverschap
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus schrijverschap
Je leert reflecteren op de relatie tussen leven en schrijverschap.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis

Vraag 1

Noteer drie citaten uit De wetten waaruit dit blijkt.

Vraag 2

Waarom zijn volgens Marie schrijven en leven niet goed met elkaar te combineren? Gebruik weer drie citaten om je antwoord te ondersteunen.

Vraag 3

De structuur van de roman biedt een duidelijk aanknopingspunt voor een uitspraak over de keuze die Marie uiteindelijk maakt. Laat dit zien.

Vraag 4

Heeft Connie Palmen het voor jou aannemelijk gemaakt dat de relatie tussen lezen en schrijven een problematische is? Ben je het met haar eens? Of denk je dat het allemaal niet zo ingewikkeld is als zij beschrijft?