De wetten: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Inhoud

'Ik heb weleens gelezen dat de filosofie die je aanhangt uiteindelijk te maken heeft met wie je bent als persoon.' (p. 160).
Marie is het eens met deze uitspraak van Hugo. Om Marie beter te leren kennen, gaan jullie je verdiepen in de ideeën van twee filosofen. In hoofdstuk III schrijft Marie: 'Ik was erg onder de indruk van Foucault. Ik was verslingerd aan Foucault.' (p. 101). In hoofdstuk IV moet Marie aan Brandt bekennen dat ze nog nooit iets gelezen heeft van Derrida (p. 126). Dat verandert vanaf dat moment en in hoofdstuk VI schrijft Marie dat ze door Derrida gefascineerd is (p. 185).

Titel De wetten
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Inhoud
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus inhoud
Je leert reflecteren op enkele belangrijke elementen uit het boek.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 humanistischecanon.nl | 'Michel Foucault: De woorden en de dingen'
Bron 2 sguu.nl | Joep Dohmen, 'Michel Foucault: het leven een kunstwerk'
Bron 3 youtube.com | 'Jacques Derrida over de angst om te schrijven'
Bron 4 8weekly.nl | Martijn Boven, 'Jacques Derrida, De gave van de dood: De aporie van de verantwoordelijkheid'

Vraag 1

Een van jullie bestudeert de bronnen over Michel Foucault; de ander die over Jacques Derrida. Jullie nemen allebei citaten over uit de bronnen die volgens jullie op een of andere manier verband houden met De wetten. Geef bij elk citaat een voorbeeld uit het boek waarop het volgens jullie van toepassing is. 

Vraag 2

Vergelijk vervolgens jullie bevindingen en probeer samen een antwoord te formuleren op de vraag waarom Marie Deniet Michel Foucault 'inruilt' voor Jacques Derrida. Met andere woorden: hoe verhoudt Maries 'oude Foucault-denken' zich tot haar 'nieuwe Derrida-denken'? 

Vraag 3

Ten slotte schrijven jullie allebei individueel een kort en krachtig betoog over de vraag wat je ervan vindt dat een schrijver zo veel filosofische ideeën in haar boek verwerkt? Vind je dat stimulerend, interessant, een verrijking? Of vind je het juist ingewikkelddoenerij, overbodig, niets toevoegen? Verwijs in je argumentatie naar De wetten.