Eenzaam avontuur: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Kwesties

Eenzaam avontuur hoort bij de romans van vlak na de Tweede Wereldoorlog, die een niet erg optimistisch wereldbeeld laten zien. Dat wordt vaak in verband gebracht met de filosofie van het existentialisme. Jij gaat onderzoeken in hoeverre je dat terecht vindt.

Titel Eenzaam avontuur
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Kwesties
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert reflecteren op de relatie tussen een filosofie en een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 humanistischecanon.nl | Over het existentialisme
Bron 2 Leo Ross, 'Anna Blaman', in: Kritisch Literatuur Lexicon (1981)
Bron 3 dbnl.org | Ton Anbeek, 'Existentialisme in de Nederlandse literatuur: een absurd probleem?'

A

Vraag 1

Lees bron 1. Noteer puntsgewijs welke aspecten van het existentialisme je terugvindt in Eenzaam avontuur. Geef voor elk aspect het verband met Eenzaam avontuur aan.

Vraag 2

Lees bron 2. Welke conclusies trek je over het kunstenaarschap, de visie op de wereld en literaire verwantschap van Anna Blaman?

Vraag 3

Bestudeer bron 3. Vat de grote lijnen van het betoog en de opmerkingen over Eenzaam avontuur samen.

B

Schrijf een beschouwing over het existentialisme in Eenzaam avontuur (600 woorden). Verwerk daarin de aantekeningen die je bij opdracht A gemaakt hebt. In hoeverre kun je naar jouw idee spreken van 'existentialisme' in Eenzaam avontuur?