Gijsbreght van Aemstel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oordeel over kwaliteit

Titel Gijsbreght van Aemstel
Niveau boek 5
Opdracht niveau 5 | Oordeel over kwaliteit
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus oordeel over kwaliteit
Je leert twee verschillende toneelstukken uit dezelfde tijd vergelijken en beoordelen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 1. dbnl.org | Jan Vos: Aran en Titus
Bron 2 2. dbnl.org | René van Stipriaan, 'Wat mankeert er toch aan de Gysbreght?'
Bron 3 3. literatuurgeschiedenis.nl | 'Gysbrecht van Aemstel en de Amsterdamse Schouwburg'
Bron 4 4. ronnydeschepper.com | Ronny De Schepper, 'Gijsbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel'
 1. [individueel]
  Noteer twee tot nu toe gelezen boeken uit de moderne Nederlandse literatuur die jij totaal verschillend van aard en kwaliteit vindt.
 2. [samen]
  Bespreek de door jullie ingebrachte tweetallen en stel vast op grond waarvan je de kwaliteit zo verschillend vindt.
 3. [individueel]
  Maak een lijstje van de criteria die jij blijkbaar van belang vindt voor een literair werk. Noteer die in schema 1.
 4. [individueel en samen]
  Lees de bronnen. Lees ook Aran en Titus. Maak aantekeningen van kwaliteitsopmerkingen over Gysbreght van Aemstel en Aran en Titus, en bespreek die samen.
 5. [samen]
  Vul schema 2 in.
 6. [individueel]
  Schrijf allebei een betoog van circa 500 woorden,
  getiteld 'Kwaliteit en de smaak van het publiek' over de beide toneelstukken. Betrek jullie eigen kwaliteitscriteria er ook in.

 

Schema 1

Jouw naam Schrijver en titel sterk hierin zwak hierin


Schema 2

Gysbreght kwaliteit / punt van kritiek Oordeel terecht? + toelichting Aran en Titus kwaliteit / punt van kritiek Oordeel terecht? + toelichting