La Superba: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Genre/thema

Ilja Leonard Pfeijffer heeft niet alleen gedichten en romans geschreven, maar bijvoorbeeld ook songteksten. Zo zijn de teksten op het album Durf jij? (2009) van Ellen ten Damme op één na allemaal van zijn hand.

Titel La Superba
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre/thema
Je leert reflecteren op het thema, in verschillende genres
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Ellen ten Damme zingt ‘Lampedusa’
Bron 2 Tekst ‘Lampedusa’

Vraag 1

Zoek op internet drie verschillende songteksten van Pfeijffer en print die. Schrijf een korte beoordeling van deze drie teksten.


Vraag 2

Bekijk en beluister de song 'Lampedusa' van Ellen ten Damme (bron 1); zie voor de tekst bron 2. Schrijf een korte recensie (150 woorden) over het lied en de uitvoering.


Vraag 3

Gaat 'Lampedusa' over Djiby, de hoofdrolspeler in 'Fatou yo'? Bespreek deze vraag in een tekst van ongeveer 250 woorden. Ga na of specifieke regels van de songtekst wel of niet overeenstemmen met het verhaal dat Djiby vertelt.


Vraag 4

'Ik krijg dorst van dit verhaal,' zegt Djiby tegen Ilja (p. 246). En even verderop: 'Als jij een verhaal opschrijft over dorst, interesseert het jou toch ook niet of je lezers daar dorst van krijgen?' Ilja antwoordt: 'Eigenlijk wel Djiby. Eigenlijk is dat het enige wat mij interesseert.'

a. Zoek de hele passage op in La Superba en leg uit wat Ilja bedoelt met het geciteerde antwoord.

b. Met welk doel heeft Pfeijffer het verhaal van Djiby eigenlijk opgenomen in La Superba? Is jou duidelijk geworden hoe de schrijver aankijkt tegen vluchtelingen als Djiby? Licht je antwoorden toe.

c. In de laatste coupletten van 'Lampedusa' wordt de boodschap van het lied helemaal duidelijk. Formuleer het standpunt dat hier naar voren komt.

d. Het lijkt erop dat Pfeijffer in de songtekst een duidelijker standpunt inneemt dan in de roman. Vind jij dat ook? Zo ja, is dat ook logisch volgens jou? Leg uit. (Als je vindt dat Pfeijffer in 'Lampedusa' helemaal niet duidelijker is over de vluchtelingenproblematiek dan in La Superba, laat dan zien waar je dat op baseert.)

e. Ten slotte. Waar krijg jij meer dorst van (zie vraag 4a): van de song of van de roman? Licht je keus toe.