Oorlog en terpentijn: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Betekenis

'Zo was deze paradox de constante van zijn leven: heen en weer te worden geslingerd tussen de militair die hij noodgedwongen was geweest en de kunstenaar die hij had willen zijn. Oorlog en terpentijn.' (p. 332)
In dit citaat tegen het einde van de roman is het leven van Urbain kernachtig samengevat. Maar welke functie vervulde de kunst nu precies in het leven van Urbain?

Titel Oorlog en terpentijn
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Betekenis
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis
Je leert door de analyse van een belangrijk motief dieper tot de betekenis doordringen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron knack.be | interview van Michiel Leen met Stefan Hertmans

Vraag 1

Schets een beeld van Urbains visie op kunst zoals die in deze roman naar voren komt, en beantwoord daarbij ook de volgende vragen: waarom was (bleef) hij zelf een kopiist, die teruggreep naar de kunst van vroeger? En hoe oordeelde hij over de moderne kunst?


Vraag 2

Herlees p. 95-102 aandachtig. Het bezoek aan de gelatinefabriek lijkt enerzijds een flash-forward - de gruwelen van WOI in een notendop -, anderzijds zijn we hier getuige van de geboorte van een schilder. Leg uit hoe dat laatste aspect zich aan Urbain voltrekt.


Vraag 3

In veel artikelen en gesprekken over Oorlog en terpentijn valt de term 'sublimatie': Urbain sublimeerde zijn verdriet, de ervaren ellende waarover hij niet kon spreken, in zijn schilderkunst. Lees het interview van Michiel Leen (bron 1) en laat zien wat die sublimatie volgens Hertmans inhield.


Vraag 4

Leg ten slotte uit wat Hertmans in dit verband met de drie portretschilderingen van p. 330-332, pal vóór het citaat waarmee deze opdracht opende, wil laten zien.