Oorlog en terpentijn: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Perspectief

Over Oorlog en terpentijn staat op Scholieren.com te lezen: 'Het perspectief is in alle drie delen een ik-verteller die in de o.v.t. vertelt.' In deel 1 en 3 is het Stefan Hertmans, in deel 2 grootvader Urbain.
Is dat niet te kort door de bocht? We pakken het laatste gedeelte van deel 1 om dit eens haarfijn uit te zoeken.

Titel Oorlog en terpentijn
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Perspectief
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert het gekozen vertelperspectief analyseren.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

Vraag 1

Herlees p. 137-159 en ga nauwkeurig na wie er als verteller aan het woord is. Noteer je bevindingen op de volgende manier (de eerste is voorgedaan):
 


Let op tijdsbepalingen ('Jaren later'), omdat die een wisseling in tijd en perspectief kunnen aangeven. Let vooral ook op zinnen die aangeven dat er geschreven wordt ('omdat ik pas nu, al schrijvend, besef …')


Vraag 2

Hoe beoordeel jij, nu je het vertelperspectief in dit gedeelte geanalyseerd hebt, Hertmans' keus om het verhaal zo te presenteren? Hoe werkt het op jou als lezer? Zou het boek beter / slechter / even goed zijn geweest als Hertmans het hele verhaal consequent op één manier (bijvoorbeeld chronologisch, met Urbain als enige verteller) had gebracht? Beantwoord deze vragen in een tekstje van maximaal 200 woorden.


Vraag 3

Als jij nu voor Scholieren.com iets zou moeten schrijven over Oorlog en terpentijn, hoe zou jij het vertelperspectief dan in twee-drie zinnen typeren? Geef een nauwkeurige, correcte omschrijving; illustreer je typering met een kenmerkend citaat uit het gedeelte dat je bij vraag 1 hebt geanalyseerd.