Van de koele meren des doods: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personage

Titel Van de koele meren des doods
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Personage
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert reflecteren op de psychologie van een personage.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Victoriaans tijdperk'

Vraag 1

In Van de koele meren des doods maak je uitgebreid kennis met Hedwig. Wat vind jij eigenlijk van haar? Vind je haar maar een verwend nest, een teer zieltje waar het leven hoognodig overheen moest gaan? Is ze wat jou betreft knettergek en niet te volgen? Of voel je bewondering voor de manier waarop Hedwig probeert trouw te zijn aan zichzelf? Herken je misschien ook iets in de strijd die Hedwig voert? Is je mening over Hedwig veranderd tijdens het lezen? Wat is je eindoordeel over Hedwig? Geef een uitgebreid en genuanceerd antwoord op deze vraag. Gebruik daarvoor ongeveer 200 woorden.


Vraag 2

Hedwig maakt veel mee in haar leven. De dood van haar moeder als ze dertien is, twee zelfmoordpogingen, een gestrand huwelijk, haar baby gaat dood, ze krijgt een psychose, raakt verslaafd aan morfine, prostitueert zich en sterft in armoede als ze 33 jaar oud is. Sommige van deze dingen kunnen iedereen overkomen; andere hebben te maken met hoe Hedwig is. Hieronder staan drie hypothesen ten aanzien van de dieperliggende oorzaak van Hedwigs problemen. Bespreek de houdbaarheid van elk van deze hypothesen. Gebruik daarvoor steeds ongeveer 100 tot 150 woorden. Wees concreet en verwijs naar relevante passages in het verhaal.


Hypothese a

Hedwigs problemen komen voort uit de Victoriaanse moraal die gold in de sociale klasse waartoe zij behoorde (zie bron 1). 


Hypothese b

Hedwigs tragiek wordt veroorzaakt door haar 'fijne bewerktuiging'. Geef hier ook voorbeelden van.


Hypothese c

Hedwigs problemen komen voort uit bepaalde traumatische gebeurtenissen in haar jeugd. Noem ook een aantal van deze traumatische gebeurtenissen.


Vraag 3

Welke hypothese is het meest in overeenstemming met jouw eigen visie? Of vind je dat deze hypothesen samenHedwigs tragiek verklaren?


Vraag 4

Kijk nog eens naar je antwoord op vraag 1. Ben jij van mening veranderd door het beantwoorden van vraag 2 en 3? Licht je antwoord toe.