Godenslaap: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Historisch perspectief

Titel Godenslaap
Niveau boek Niveau 6
Opdracht Niveau 6 | Historisch perspectief
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Historisch perspectief
Je leert Onderzoek te doen naar de historische context van de roman
Gemaakt door Judith de Lang
Bron Ellen N. La Motte, The backwash of war [kort verhaal], op: www.gutenberg.org
Bron Ernest Hemingway, Soldiers' home' [kort verhaal]

Edgard, Helena's broer, vergelijkt de soldaten die terugkeren van het front met elkaar. Hij zegt dat degenen die gewond zijn geraakt beter af zijn dan degenen die fysiek ongedeerd uit de oorlog kwamen. De gewonden immers kunnen hun ellende ophangen aan hun verwondingen. Verwijzend naar zijn eigen ernstige verwonding die hem nog steeds parten speelt zegt hij tegen zijn zus: 'Nooit gedacht dat zeer een zegen kon zijn, mijn kleine gazelle. De anderen, die zogezegd niets mankeren, dat zijn de echte sukkels. Die krijgen de bommen nooit uit hun lijf.' (blz. 120)

De opdracht bestaat eruit om aan de hand van onderstaande deelopdrachten te onderzoeken wat de psychologische, sociaal-maatschappelijke en/of politieke problemen zijn wanneer soldaten van het front terugkeren. Doe verslag van je bevindingen in een beschouwing van ongeveer 4 pagina's (het mogen er ook meer zijn).

Opdracht 1

Wat waren de verwachtingen toen de soldaten de oorlog ingingen, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog? Maak waar mogelijk onderscheid tussen de diverse naties.

Opdracht 2

Wat maakten de soldaten mee aan het front, in de loopgraven in België en Noord-Frankrijk? Ga op zoek naar getuigenissen, brieven van soldaten (veldpost) en beelden. Dit kunnen getuigenissen zijn van beide zijden. Geef ook aan of en zo ja, hoe en waardoor het beeld van de soldaten gedurende het verloop van de oorlog veranderde.

Opdracht 3

Wat gebeurde er wanneer de soldaten terugkeerden in de gewone maatschappij, na de oorlog? Wat stond een soepele integratie in de weg? Denk aan gevolgen op het gebied van relaties, vriendschappen, families en werk. Geef ook een (psychologische) verklaring voor deze situatie.

Opdracht 4

Creatieve opdracht: Neem een imaginaire soldaat aan het front, breng zijn situatie in beeld voor jezelf, geef hem een naam, een persoonlijkheid en een geschiedenis. Beschrijf hoe hij terugkeert (naar zijn woonplaats in België, Groot-Brittannië, Frankrijk of Duitsland) na een aantal jaren in de loopgraven te hebben gevochten. Concentreer je vooral op de manier waarop zijn eigen leven niet langer synchroon loopt met dat van zijn dorpsgenoten, vrienden, familie en op de manier waarop je hoofdpersoon daarmee omgaat.

Opdracht 5

Reflectie: wat is jouw mening over de manier waarop Erwin Mortier de oorlog heeft beschreven in Godenslaap? Gebruik ten minste drie beoordelingswoorden en licht deze toe aan de hand van voorbeelden uit het boek.