Grand Hotel Europa: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre

Titel Grand Hotel Europa
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Genre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het verband tussen genre en betekenis van een literair werk
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Bron 1: interview
Bron 2: juryrapport

A

Voor je de opdracht maakt kun je het interview met Pfeijffer bekijken (bron 1, vanaf minuut 17).

1. Noteer de genres waartoe je Grand Hotel Europa kunt rekenen. Op de leerlingpagina vind je ‘geëngageerde roman, ideeënroman, psychologische roman, satire’. Vul aan als je vindt dat er meer genres van toepassing zijn. Zoek en noteer de definitie van die genres. (Zie ook de Literaire theorie, onderaan deze pagina).

2. Beschrijf per genre waarom het van toepassing is op Grand Hotel Europa. Ga hierbij enigszins uitvoerig op de inhoud van de roman in. (150 woorden per genre)

 
B

Lees het juryrapport van de Libris Literatuurprijs (bron 2) en de informatie bij Literaire theorie. Welke motieven en thema’s herken je in je beschrijvingen bij A2? Maak per genre een lijstje. Je kunt hierbij de thema's gebruiken die op de leerlingpagina zijn genoemd: cultuurverschillen, geschiedenis, identiteit, liefde, maatschappijkritiek, migratie, schrijverschap, zoektocht.
Licht je keuze toe.


C

Welk genre doet het meest recht aan de roman als geheel, vind je? Schrijf een beargumenteerde toelichting waarin je alle genres betrekt die van toepassing zijn op Grand Hotel Europa.

 

Literaire theorie


Geëngageerde roman 
Roman waarin de schrijver zich richt tegen de bestaande maatschappelijke orde en partij kiest voor de onderdrukte mens.

Ideeënroman Roman waarin de auteur vooral zijn visie op (een aspect van) de wereld duidelijk wil maken, waarbij hij het verhaal wat ondergeschikt maakt aan zijn visie.

Psychologische roman Roman waarin het gevoelsleven en de psychologie van de hoofdpersoon centraal staan. Handelingen en actie staan ten dienste van de (psychologische) reactie van de hoofdpersoon.

Satire Een spottende tekst waarin de schrijver uit verontwaardiging (soms zelfs haat) bepaalde gebeurtenissen of personen of gewoontes aan de kaak stelt. De toon kan variëren van mild ironisch tot uitgesproken hatelijk.

Motief De term motief betekent ‘elk herhaald betekenisvol element in een werk’. Tijdens het lezen ontdek je dat bepaalde elementen herhaald worden. Door deze elementen met elkaar in verband te brengen ontdek je verhaallijnen. Dáár gaat het verhaal blijkbaar over.
Thema Het antwoord, in één woord, op de vraag waarover een verhaal gaat, afgezien van de personages en de gebeurtenissen. Het thema is datgene waarop de schrijver een visie heeft of waarover hij de lezer aan het denken wil zetten.
(Bron: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 113-114.)