Grand Hotel Europa: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Verwantschap

Titel Grand Hotel Europa
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Verwantschap
Studielast 3 uur (tweetal), 4 uur (individueel)
Werkvorm individueel of tweetal
Focus verwantschap
Je leert de verwantschap tussen een werk en andere literaire werken onderzoeken en in kaart brengen
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Bron 1: Der Zauberberg (JPG)
Bron 2: vlogboek
Bron 3: interview (vanaf 17 min.)
Bron 4: website auteur
Bron 5: recensie
Bron 6: recensie
Bron 7: recensie
Bron 8: recensie

In de opdracht is sprake van het werken in een tweetal. Je kunt de opdracht ook individueel maken. Dan maak je alle vragen zelf.

Pieter Steinz is verantwoordelijk voor beschrijvingen van en schema's over allerlei boeken die tot de wereldliteratuur worden gerekend (bron 1). De beschrijvingen zijn zo geschreven dat het alleen daarom al een plezier is om te lezen. Steinz is echter verder gegaan door allerlei verbanden te leggen met andere literatuur: hij kijkt naar overeenkomsten in thema en stijl en zelfs naar mogelijke beïnvloeding. Uiteindelijk zijn de krantenbijdragen gebundeld tot het prettig leesbare boek Steinz, gids voor de wereldliteratuur, waaraan ook zijn dochter Jet een bijdrage heeft geleverd.

De opdracht is als volgt: maak samen een schema rondom Grand Hotel Europa en gebruik het schema rondom Der Zauberberg van Thomas Mann als voorbeeld.

1. (leerling A)
In kolom 1, ‘Invloed op Ilja Leonard Pfeijffer’, noteert een van jullie welke boeken van invloed zijn geweest op Grand Hotel Europa.

2. (leerling B)
In kolom 2, ‘Ilja Leonard Pfeijffer op z’n best’ noteert de ander de vier titels van de boeken van Ilja Leonard Pfeijffer die na Grand Hotel Europa het meest bekend  zijn.

3. (samen)
Kolom 3, ‘Wat te lezen na Grand Hotel Europa’ heeft drie kopjes. Kopjes die Pieter Steinz in andere schema’s heeft gebruikt, zijn bijvoorbeeld:

a. terugkijken op je verleden
b. plattelandstragedies
c. literatuur als spel
d. bezetenheid en zelfvernietiging
e. de ideale (?) toekomst

Jullie bedenken samen drie tussenkopjes: thema’s die voorkomen in Grand Hotel Europa waarvan jullie vermoeden dat ze ook in veel andere literaire werken voorkomen. Onder elk kopje komen minimaal drie titels.

4. (samen)
Net als Pieter Steinz vatten jullie elk boek dat in het schema voorkomt samen in één zin. Iemand die Grand Hotel Europa heeft gelezen, moet uit deze zin kunnen afleiden wat het verband tussen Grand Hotel Europa en de genoemde titel is.

Onder Bronnen vind je een aantal bronnen die je kunt raadplegen. Daarnaast zul je ook zelf wat moeten googelen.