Grand Hotel Europa: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Intertekstualiteit

Titel Grand Hotel Europa
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Intertekstualiteit
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus intertekstualiteit
Je leert reflecteren op de betekenis van intertekstualiteit in een literair werk
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Bron 1: recensie
Bron 2: recensie
Bron 3: recensie

A

1. Lees de literaire theorie (onderaan deze pagina) over intertekstualiteit. Welke voorbeelden van intertekstualiteit heb je gezien in Grand Hotel Europa?

2. Lees de recensies (onder Bronnen) en vul je lijstje bij vraag 1 indien nodig aan.

3. Leg bij vier verwijzingen de relatie met het verhaal uit. Betrek daarin de thema’s en motieven van Grand Hotel Europa en de visie van de auteur. 


B

Het werk van Caravaggio en Damien Hirst speelt een belangrijke rol in Grand Hotel Europa. Is dat ook een vorm van intertekstualiteit, vind je? Leg je antwoord uit.

 
C

Citaat: ‘Abdul heeft de waarheid verteld door gebruik te maken van de literaire techniek die Vergilius zelf ook gebruikte, en alle grote dichters en schrijvers na hem. Door zijn waarachtige verslag van zijn verhaal te doorspekken met verwijzingen naar de Aeneis herinnert hij ons eraan dat zijn verhaal van alle tijden is.’
Hoe waardeer je de intertekstualiteit in Grand Hotel Europa: wat voegt die toe naar jouw idee? Of vind je de intertekstualiteit eigenlijk overbodig? Betrek in je antwoord het citaat over het verhaal van Abdul. Onderbouw je mening met voorbeelden uit de roman en eventueel uit de recensies.

 

Literaire theorie


Intertekstualiteit We spreken van intertekstualiteit wanneer in een literaire tekst verwezen wordt naar een andere (literaire) tekst, film of muziek. Het feit dat er een boektitel, auteur, film, een citaat uit een andere tekst enzovoort gegeven wordt, moet je altijd betrekken bij je interpretatie. Het kan een personage karakteriseren en een situatie kleuren en het kan verwijzen naar een diepere betekenis van een motief. Hoe belezener een lezer is, hoe makkelijker hij de verwijzingen herkent.

Motief De term motief betekent ‘elk herhaald betekenisvol element in een werk’. Tijdens het lezen ontdek je dat bepaalde elementen herhaald worden. Door deze elementen met elkaar in verband te brengen ontdek je verhaallijnen. Dáár gaat het verhaal blijkbaar over.

Thema Het antwoord, in één woord, op de vraag waarover een verhaal gaat, afgezien van de personages en de gebeurtenissen. Het thema is datgene waarop de schrijver een visie heeft of waarover hij de lezer aan het denken wil zetten. Een literair werk kan meerdere thema’s bevatten.

(Bron: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 100 en 113-114.)