Grand Hotel Europa: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Oordeel

Titel Grand Hotel Europa
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Oordeel
Studielast 3 uur + het lezen van 'De goede zoon'
Werkvorm individueel
Focus oordeel
Je leert reflecteren op het beoordelen van een literair werk
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Bron 1: recensie
Bron 2: recensie
Bron 3: recensie
Bron 4: recensie
Bron 5: recensie
Bron 6: recensie
Bron 7: juryrapport

Grand Hotel Europa stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2019 maar de prijs werd gewonnen door De goede zoon van Rob van Essen. Pfeijffer kon dat maar moeilijk verkroppen: ‘Ik heb die prijs ook helemaal niet nodig. Dat de jury hem om die reden aan een ander heeft gegund, vind ik een sympathiek gebaar, al is het natuurlijk wel een beetje sneu voor de arme laureaat dat niet zijn naam zal worden onthouden maar het feit dat hij degene was die won in het jaar dat Grand Hotel Europa werd gepasseerd.’ (Column Pfeijffer in de HP)

Jij hebt beide boeken gelezen en vraagt je af of De goede zoon de terechte winnaar is van de Libris literatuur Prijs 2019.

 
A

Je hebt beide boeken gelezen. Wat is je eerste indruk, heeft De goede zoon de Libris Literatuur Prijs 2019 terecht gewonnen? Of vind je dit moeilijk te beoordelen? Leg je antwoord kort uit. (100-200 woorden)


B

1. Lees de recensies (zie bronnen) en noteer per recensie het oordeel van de recensent en de argumenten voor het oordeel.

2. Lees het deel van het juryrapport van de Libris Literatuur Prijs 2019 (bron 7) dat over Grand Hotel Europa gaat en het deel dat over De goede zoon gaat. Wat heeft naar jouw idee de doorslag gegeven voor het toekennen van de prijs aan De goede zoon?

 
C

Schrijf een betoog waarin je kiest voor een van de volgende stellingen:

1 De Libris Literatuur Prijs 2019 is terecht aan De goede zoon toegekend en niet aan Grand Hotel Europa.
2 Grand Hotel Europa had de Libris Literatuur Prijs 2019 moeten winnen.

Je onderbouwt je stelling en betrekt daarbij de mening en argumenten van de recensenten en het juryrapport van de Libris Literatuur Prijs.