Het land van herkomst: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre

Het land van herkomst wordt een modernistische roman genoemd. Je gaat je verdiepen in wat dat betekent.

Titel Het land van herkomst
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Genre
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Een dolgedraaide wereld: modernisme in het proza'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | over 'Het land van herkomst'

A

Vraag 1

Schrijf een karakterschets van Arthur Ducroo. Wat is hij voor iemand, naar jouw idee? Waar houdt hij zich mee bezig? Hoe is hij zo geworden? (300 woorden)


Vraag 2

Noem drie belangrijke karaktereigenschappen van Ducroo. Wat vind je de belangrijkste? Waarom?


Vraag 3

Zou je bevriend met Ducroo willen zijn? Leg je antwoord uit.


B

Vraag 1

Lees bron 1. Daarin staat ‘Die twijfelende hoofdpersoon is een eerste kenmerk van het modernisme’. Is Arthur Ducroo zo’n twijfelende hoofdpersoon? Noem voorbeelden uit Het land van herkomst bij je antwoord.


Vraag 2

Welke andere kenmerken van modernistisch proza vind je in bron 1?


Vraag 3

Bespreek per kenmerk in hoeverre je het terugziet in Het land van herkomst. Ondersteun je antwoord met citaten uit het boek.


Vraag 4

Het modernisme als stroming dateert men tussen de twee wereldoorlogen. Hoe belangrijk is deze tijdsbepaling in het geval van Het land van herkomst? Leg je antwoord uit.


C

Lees bron 2. Welke informatie over ‘Het land van herkomst en het modernisme’ voegt deze bron toe?


D

Schrijf een informerend artikel over Het land van herkomst als modernistische roman. Bespreek dit aan de hand van concrete voorbeelden uit Het land van herkomst en je eigen leeservaring. Betrek je antwoorden bij A, B en C in je artikel. 
Tot slot ga je in op de vraag of het modernistisch proza ook in de huidige tijd iets te zeggen heeft. Zijn er recent verschenen boeken die je kunt beschouwen als modernistische roman?