Het land van herkomst: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Thematiek

Titel Het land van herkomst
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Thematiek
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert reflecteren op de thematiek van een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 F. Bulhof, 'E. du Perron, Het land van herkomst', in: Lexicon van literaire werken, 1989
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | over Het land van herkomst

A

Het land van herkomst bestaat uit een gedeelte dat zich afspeelt in Nederlands-Indië en een gedeelte dat zich afspeelt in 1933/1934 in Parijs.

Vraag 1

Heb je een voorkeur voor één van beide verhaallijnen? Leg je antwoord uit.


Vraag 2

Zou het een goed idee zijn om het gedeelte dat zich afspeelt in Nederlands-Indië, als een apart boekje uit te geven? Leg je antwoord uit.


Vraag 3

Zou het een goed idee zijn om een apart boekje te maken van de Parijse gesprekken? Leg je antwoord uit.


B

'Uitgave van alleen het Indische verhaal, zoals wel eens is voorgesteld (…) zou de intentie van de auteur groot geweld aandoen,’ volgens Francis Bulhof in het Lexicon van literaire werken. Je kunt dit Lexicon in de bibliotheek vinden.
Lees 'Interpretatie' in bron 1 (p. 6–13).


Vraag 1

In 'Interpretatie' komt de thematiek van Het land van herkomst in verschillende passages aan de orde. Geef nauwkeurig aan wat volgens Bulhof de thematiek van Het land van herkomst inhoudt.


Vraag 2

Waarom is ‘het registreren van zelfs het kleinste voorval’ belangrijk?


Vraag 3

Welke rol speelt de actualiteit?


Vraag 4

Hoe verhoudt zich het koloniale aspect tot de thematiek?


Vraag 5

Wat is het ‘authenticiteitsprobleem’ volgens Bulhof?


Vraag 6

Bulhof concludeert: ‘de mogelijkheid tot neutraliseren van het vernietigend effect van de tijd is wel aangetoond’. Wat bedoelt hij daarmee? Ben je het met hem eens? Leg je antwoord uit, en citeer daarbij Het land van herkomst.


Vraag 7

Zijn het Indische en het Parijse gedeelte even belangrijk voor de thematiek volgens Bulhof? Leg uitvoerig uit.


C

Lees bron 2.

Vraag 1

In hoeverre heeft de auteur van deze bron een andere opvatting over de thematiek van Het land van herkomst?


Vraag 2

Maak een afweging tussen de opvatting van Bulhof en de auteur van bron 2. Welke opvatting over de thematiek heeft jouw voorkeur? Of heb je zelf een andere opvatting? Leg je antwoord uit.


D

Herlees je antwoord bij A. Sta je nog steeds achter wat je daar geschreven hebt? Leg je antwoord uit, en betrek daarbij je antwoorden bij opdracht B en C.