Het land van herkomst: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Genre

[In deze opdracht werken we met de editie van dbnl.org.]
Toen Het land van herkomst in 1935 verscheen, ontstond er een discussie over het genre. De autobiografie beschouwde men destijds als een minderwaardig genre, omdat daarin, vond men, de verbeeldingskracht ontbrak. Is Het land van herkomst een autobiografie of een roman? Dat is de kwestie waarin je je gaat verdiepen.

Titel Het land van herkomst
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Genre
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 dbnl.org | Rob Nieuwenhuys, ’XVI Tussen dertig en veertig. 1. 'Het land van herkomst'’
Downloads dbnl.org | Menno ter Braak, ‘Roman voor Jane’, in: In gesprek met de onzen

A

Lees bron 1.


Vraag 1

Wat zijn de kenmerken van een ‘echte roman’ volgens het artikel?


Vraag 2

In hoeverre is Het land van herkomst een ‘echte roman’?


Vraag 3

Hoe oordeelt Nieuwenhuys over de jeugdherinneringen versus de Parijse hoofdstukken?


Vraag 4

Ben jij het met Nieuwenhuys eens? Leg je antwoord uit. Ondersteun je antwoord met citaten uit het boek.


B

Lees bron 2.


Vraag 1

Leg precies uit wat volgens Ter Braak het verschil is tussen ‘liegen’ en ‘fantaseren’.


Vraag 2

Ben je het met Ter Braak eens dat Het land van herkomst een ‘roman voor Jane’ is? Leg je antwoord uit. Ondersteun je antwoord met citaten uit het boek.


C

Het land van herkomst heeft het volgende motto van André Malraux: ‘Il faut chercher en soi-même autre chose que soi-même pour pouvoir se regarder longtemps’.


Vraag 1

Wat betekent dit motto?


Vraag 2

Past het motto beter bij een autobiografie of bij een roman? Of maakt het niet? Leg je antwoord uit.


Vraag 3

Vind je het een geschikt motto bij Het land van herkomst? Leg je antwoord uit.


D

Ducroo schrijft Wijdenes (p. 535): ‘En men kan immers ook zichzelf niet weergeven; men legt zich neer bij de theorie dat men op zijn best een dubbelganger van zichzelf maakt’.


Vraag 1

Wat bedoelt Ducroo met deze uitspraak?


Vraag 2

Ben je het met Ducroo eens? Leg je antwoord uit.


E

‘Du Perron maakt van zichzelf een personage om met zichzelf samen te kunnen vallen.’ (criticus Arnold Heumakers)


Vraag 1

Wat bedoelt Heumakers met deze uitspraak?


Vraag 2

Ben je het met hem eens? Leg je antwoord uit.


F

Schrijf een beschouwing (500 woorden) waarin je ingaat op de vraag in hoeverre Het land van herkomst een roman is of een autobiografie, en wat dat naar jouw idee betekent voor de kwaliteit van het werk. Betrek daarin je antwoorden bij A-E.