Het land van herkomst: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Verwantschap

Titel Het land van herkomst
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Verwantschap
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel of als tweetal
Focus verwantschap
Je leert de verwantschap tussen een werk en andere literaire werken onderzoeken en in kaart brengen.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 nrc.nl | Ronald Havenaar, 'Het geordende labyrint van Du Perron' F. Bulhof, 'E. du Perron, 'Het land van herkomst'', in: Lexicon van literaire werken, 1989
Downloads Steinz_Ulysses (1312 kb)
Steinz_Terug_naar_Oegstgeest (1264 kb)

A

Als 'chef Boeken' van NRC Handelsblad was Pieter Steinz verantwoordelijk voor beschrijvingen van en schema's over allerlei boeken die tot de wereldliteratuur worden gerekend. De beschrijvingen zijn zo geschreven dat het alleen daarom al een plezier is om te lezen. Steinz is echter verder gegaan door allerlei verbanden te leggen met andere literatuur: hij kijkt naar overeenkomsten in thema en stijl en zelfs naar mogelijke beïnvloeding. Uiteindelijk zijn de krantenbijdragen gebundeld tot het prettig leesbare boek Steinz, gids voor de wereldliteratuur, waaraan ook zijn dochter Jet heeft meegewerkt.

De opdracht is eenvoudig: maak samen een schema rondom Het land van herkomst. Bekijk de schema’s rondom Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers en Ulysses van James Joyce (onder Downloads) om te zien hoe Steinz zo'n schema vormgaf.
(Je kunt deze opdracht zowel samen als in je eentje uitvoeren.)


Vraag 1

[een van beiden]
In kolom 1, ‘Invloed op Du Perron’, noteert een van jullie welke boeken van invloed zijn geweest op Het land van herkomst.


Vraag 2

[een van beiden]
In kolom 2, ‘proza van Du Perron’ noteert de ander vier titels van ander bekend proza van Du Perron.


Vraag 3

[samen]
Kolom 3, ‘Wat te lezen na Het land van herkomst?’, heeft drie kopjes. Kopjes die Pieter Steinz in andere schema’s heeft gebruikt, zijn bijvoorbeeld:
      a. wonderreizen
      b. plattelandstragedies
      c. literatuur als spel
      d. bezetenheid en zelfvernietiging
      e. de zieke mens in de romanliteratuur
Jullie bedenken samen drie tussenkopjes (thema’s die voorkomen in Het land van herkomst waarvan jullie vermoeden dat ze ook in veel andere literaire werken voorkomen). Onder elk kopje komen minimaal drie titels.

Net als Pieter Steinz vatten jullie elk boek dat in het schema voorkomt samen in één zin. Iemand die Het land van herkomst heeft gelezen, moet uit deze zin kunnen afleiden wat het verband tussen Het land van herkomst en de genoemde titel is.
Onder Bronnen vind je een aantal bronnen die je kunt raadplegen. Daarnaast zul je ook zelf wat moeten googelen.


B

[individueel]
Vind je dat jouw/jullie schema van Het land van herkomst een plaats verdient in het boek van Pieter en Jet Steinz? Beargumenteer je antwoord.