Het schervengericht: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Betekenis

Deze roman heeft nogal wat titels. De 'gewone' titel is Het schervengericht, de ondertitel luidt Een transatlantische tragedie en de roman maakt deel uit van de cyclus 'Homo duplex'. In deze opdracht ga je deze begrippen onderzoeken om zo te komen tot een steekhoudende interpretatie.

Titel Het schervengericht
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Betekenis
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert een roman interpreteren aan de hand van (onder)titels.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Ostracisme'
Bron 2 isgeschiedenis.nl | 'Ostracisme, stembiljet in het oude Griekenland'
Bron 3 nl.wikipedia.org | 'Attische tragedie'
Bron 4 ethesis.net | 'IV Chinatown - Roman Polanski'
Bron 5 faculty.rsu.edu | 'Emile Durkheim'
Bron 6 wiki.answer.com | 'What is homo duplex?'

A Schervengericht

Vraag 1

Bestudeer bron 1 en 2 en leg in je eigen woorden uit wat een schervengericht is.


Vraag 2

Is het schervengericht van toepassing op Remo, Maddox of misschien Agraphiotis?
Verzamel voor deze drie personages argumenten om te onderbouwen waarom het schervengericht volgens jou wel of niet op hen van toepassing is. Vraag je ook af wie degenen zijn die veroordelen en welk belang zij mogelijk hebben. Herlees eventueel de volgende pagina's: 50, 414, 531, 658-60, 1028.


B Tragedie

Vraag 1

Bestudeer bron 3. In de eerste paragraaf worden kenmerken van de Attische tragedie opgesomd. Noteer bij elk kenmerk in hoeverre je het herkent in Het schervengericht. Het eerste kenmerk is voorgedaan:'De auteur durfde de standaard-overlevering wel eens te wijzigen.'
De gebeurtenissen in Het schervengericht zijn gebaseerd op gebeurtenissen die werkelijk hebben plaatsgevonden (moord op Sharon Tate door Manson Family, Roman Polanski heeft 42 dagen in de gevangenis gezeten, etc.), maar Van der Heijden heeft ook een belangrijke wijziging aangebracht: Polanski en Manson hebben in werkelijkheid nooit tegelijkertijd in dezelfde gevangenis gezeten.


Vraag 2

Vind je dat je Het schervengericht als een Attische tragedie kunt beschouwen? Licht je antwoord toe.


Vraag 3

In de roman vind je meerdere opmerkingen over de tragedie. Zie onder meer pagina 159, 413, 808 en 923. Wie is de Onbekende Tragicus? 


Vraag 4

Op pagina 659 wordt verwezen naar een film die Polanski in 1974 heeft gemaakt: 'Nooit eerder had een film de heilige tragedie zo dicht benaderd.' Bedoeld wordt de film Chinatown. Bestudeer bron 4 en leg uit waarom Chinatown een tragedie is.


C Homo duplex

Vraag 1

Bestudeer bron 5 en 6 en leg uit wat de term 'homo duplex' inhoudt.


Vraag 2

Scott 'Charlie' Maddox wordt in de roman expliciet als homo duplex uitgewerkt. Hij wordt frequent vergeleken met twee belangrijke personen. Welke personen zijn dit?


Vraag 3

Remo Woodehouse lijkt aan het begin van de roman een man uit één stuk te zijn. In de loop van het verhaal maakt hij een ontwikkeling door. Beschrijf deze ontwikkeling en laat zien hoe en waardoor hij zich steeds meer bewust wordt van de dualiteit in zichzelf.


D Interpretatie

A.F.Th. van der Heijden staat bekend om de goed doordachte structuur van zijn romans. Als een werk drie titels heeft, dan hebben die iets met elkaar te maken. Schrijf een steekhoudende interpretatie (dat wil zeggen: formuleer een antwoord op de vraag waar de roman volgens jou in diepste wezen over gaat) van Het schervengericht. Laat in ieder geval zien hoe de begrippen schervengericht, tragedie en homo duplex met elkaar zijn verbonden tot een onlosmakelijk geheel. Gebruik 500 tot 750 woorden.