Rituelen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Cultuurhistorische waarde

Tegenwoordig wordt de Nobelprijs uitgereikt voor een heel oeuvre. Het was echter Alfred Nobels bedoeling dat de prijs zou worden uitgereikt aan de schrijver die 'het meest opmerkelijke werk met een idealistische trend' heeft geschreven. Maar let op: het Zweedse woord 'idealisk' betekent zowel 'ideaal' (als bijvoeglijk naamwoord) als 'idealistisch'. Daar kwam het Nobelprijscomité zelf ook niet helemaal uit (zie bron 1). Tegenwoordig wordt de prijs aan schrijvers uitgereikt 'voor blijvende literaire verdiensten'.
Cees Nooteboom is de enige Nederlandse schrijver die telkens opduikt op de shortlist voor de Nobelprijs (zie bron 2). Jij gaat onderzoeken of Cees Nooteboom de prijs verdient voor zijn roman Rituelen. Vervolgens onderzoek je of Nooteboom, volgens de moderne criteria, de prijs voor zijn oeuvre verdient.

Titel Rituelen
Niveau boek 6
Opdracht Niveau 5 | cultuurhistorische waarde
Studielast 3 á 4 uur
Werkvorm Individueel
Focus Cultuurhistorische waarde
Je leert Te reflecteren op de cultuurhistorische waarde van een boek en een oeuvre.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 'Nobelprijs voor Literatuur'
Bron 2 'Read around the globe: Nobelprijs'
Bron 3 'Cees Nooteboom'
Bron 4 Henk Harbers, 'Rituelen', in: Lexicon van Literaire Werken (1990)
Bron 5 Roger Rennenberg, 'Cees Nooteboom', in: Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur (1983)

A

Vraag 1


In bron 1 staat een lijst van schrijvers die de Nobelprijs hebben gekregen en de redenen daarvoor. Neem in onderstaande tabel tien redenen over die volgens jou op Rituelen van toepassing zijn. Noteer achter elke reden een voorbeeld uit de roman waarmee je je keuze ondersteunt. 

Vraag 2

Verdient Nooteboom de Nobelprijs voor Rituelen?

Reden Voorbeeld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.B

Is Nooteboom de auteur met de meest 'blijvende literaire verdienste' in het Nederlandse taalgebied? Lees voor de beantwoording van deze vraag bron 3, 4 en 5.
Misschien ken je andere auteurs die aanspraak op dit predicaat kunnen maken. Betrek die in je afweging.


C

Het Nobelprijscomité schrijft een onderbouwing voor de toekenning van de prijs. Als je besluit dat Nooteboom de prijs heeft gewonnen, schrijf je die onderbouwing. Als Nooteboom de prijs niet heeft gewonnen, schrijf je een vriendelijke, maar duidelijke brief aan hem, want je kunt je voorstellen hoezeer hij op de prijs gehoopt had. In de brief leg je uit dat Nooteboom weliswaar om een aantal redenen (alweer) een serieuze kandidaat was, maar dat het comité hem desalniettemin (alweer) niet beschouwt als een auteur met 'blijvende literaire verdiensten'.