Rituelen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Stijl

Eén van de redenen waarom recensenten Rituelen prijzen is de stijl. Jij gaat daar eens goed naar kijken.

Jaarlijks reikt Tzum, digitaal literair tijdschrift, een prijs uit voor de beste literaire zin. De winnaar krijgt voor elk woord in die zin één euro.
In 1980, toen Rituelen verscheen, bestond deze prijs nog niet. Als dat wel zo was geweest, zou het boek zeker een kans hebben gemaakt op de Tzum-prijs.
Ook Nooteboom hoort immers tot 'het soort schrijvers waar de jury van houdt: schrijvers die nog een zin durven te formuleren die langer is dan tien woorden' (Juryrapport Tzum-prijs 2015; bron 2).

Titel Rituelen
Niveau boek 6
Opdracht Niveau 5 | stijl
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm Individueel
Focus Stijl
Je leert Reflecteren op literaire stijl
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 'Met zin uit La Superba wint Ilja Leonard Pfeijffer voor de tweede maal de Tzum-prijs'
Bron 2 'Dimitri Verhulst wint eindelijk Tzum-prijs'
Bron 3 Henk Harbers, 'Rituelen', in: Lexicon van Literaire Werken (1990)

A

Opdracht 1

Noteer tien zinnen uit Rituelen die jij bijzonder/knap/mooi vindt.

B

Opdracht 1


Schrijf een juryrapport (800 woorden) waarin je uitlegt waarom Cees Nooteboom volgens jou de Tzum-prijs van 1980 wint. In bron 1 en 2 zie je voorbeelden van zo’n juryrapport.

Opdracht 2

a.    In het juryrapport citeer je jouw tien zinnen. Je legt per zin je keuze uit. Daarbij ga je in op de formulering en op de inhoud. Je kunt daarbij gebruik maken van bron 3 en de Literaire theorie.
b.    Kies vijf zinnen uit die je verbindt met jouw interpretatie van Rituelen. Geef aan waarom juist deze zinnen in aanmerking komen voor de prijs.

C [extra]

Mail je juryrapport aan de redactie van Tzum. Je wilt graag weten of de redactie het met jouw keuze en motivatie eens is.

(Literaire)literatuur

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.