Rituelen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Tijd

Titel Rituelen
Niveau boek 6
Opdracht Niveau 5 | tijd
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Tijd
Je leert De functie van tijd in een roman analyseren.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron Jaap Goedegebuure, 'Een gebeurtenis, een stemming, een standpunt'

Tip: lees de opdracht voordat je het boek leest.

A

Vraag 1

Wat is de eerste herinnering die bij je opkomt als je aan de kleuterschool denkt?

Vraag 2

Waarom heb je dit onthouden, denk je?

Vraag 3

Komen er meteen heel veel herinneringen in je op of moet je diep nadenken?

Cees Nooteboom heeft het volgende gezegd: 'Wat herinner je je? Vandaag de dag herinner je je weer andere dingen dan twee jaar geleden. In iedere levensfase beoordeel je het verleden anders. Er treedt een zekere vervalsing op. En in die vervalsing moet je verder leven.'

Vraag 4

Wat vind je van deze uitspraak?

Vraag 5

Ervaar je dit zelf ook zo? Zo ja, kun je daar dan een voorbeeld van geven?

B

Inni Wintrop spreekt zich geregeld uit over zijn tijdsbesef.

Opdracht 1

Citeer vier kenmerkende uitspraken.

Vraag 1

Welke conclusies trek je nu over Inni’s verhouding tot de tijd?

Een voorbeeld:

Uitspraak: 'Herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil.'
Conclusie: Inni’s herinneringen zijn willekeurig, hij heeft daar geen vat op.

C

Je gaat je met behulp van bron 1 verdiepen in tijd en herinnering in Rituelen. Het is een pittig artikel, dat je aandacht vraagt bij het lezen. Focus op de gedeeltes over Rituelen en beantwoord de volgende vragen.

Vraag 1

Wat is het centrale thema van Rituelen volgens Goedegebuure? Ben je het daarmee eens? Leg je antwoord uit.

Vraag 2

Goedegebuure legt een verband tussen het doorbreken van de chronologie in de drie episodes van Rituelen en het geheugen van Inni Wintrop. Leg precies uit hoe dat zit.

Vraag 3

Welke rol spelen rituelen bij de herinneringen van Inni Wintrop?

Vraag 4

Goedegebuure noemt het geheugen 'structurerend en ordenend, maar ook conserverend en defensief'. Leg in eigen woorden uit wat hij daarmee bedoelt. Wat betekent dat voor Inni’s levenshouding?

Vraag 5

Nooteboom schetst ook een tijdsbeeld in Rituelen. 'De markeringspunten in dit tijdvak zijn aangebracht met de willekeur van een subjectief bewustzijn,' zegt Goedegebuure hierover. Leg uit wat hij hiermee bedoelt. Gebruik hierbij voorbeelden uit Rituelen.

Vraag 6

Welk verband zie je tussen de houding van Inni ten opzichte van de tijd en het tijdsbeeld dat Nooteboom in Rituelen schetst?

D

Je hebt je verdiept in een moeilijk artikel over Rituelen. Kies één van de volgende beweringen en vul aan:

  1. Ik begrijp Rituelen nu beter, want …
  2. Wat ik nog steeds niet begrijp, is …., want …
  3. Ik vind het artikel erg moeilijk, want …... [Anders, namelijk …]