Rituelen: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Literaire stroming

Titel Rituelen
Niveau boek 6
Opdracht Niveau 6 | literaire stroming
Studielast 4 uur
Werkvorm Individueel
Focus Literaire stroming
Je leert Te reflecteren op het postmodernisme.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 Bart Vervaeck, 'Vooraf. Over postmodernisme en postmodernisten'
Bron 2 'Huiskamerproza versus het postmodernisme'
Bron 3 'Alles is tekst: twee soorten postmodernisme'

Je gaat proberen meer vat te krijgen op Rituelen door je te verdiepen in het postmodernisme. Critici zien in Rituelen kenmerken van het postmodernisme (zie bron 1).

A
 

Opdracht 1

Je gaat op zoek naar postmodernistische uitingen in andere kunstvormen dan literatuur: muziek, film, architectuur en beeldende kunst. Kies twee van deze vier niet-literaire kunstvormen hieronder en verdiep je in de genoemde voorbeelden door te luisteren, te kijken en erover te lezen. Als je zelf andere voorbeelden kent, die je meer aanspreken, is dat ook goed, mits je overtuigend aantoont dat het daarbij ook om voorbeelden van postmodernisme gaat. De opdracht luidt: gebruik het voorbeeld om een beschrijving te geven (maximaal 250 woorden) van het postmodernisme.

Muziek – Nirvana (bijvoorbeeld het album Nevermind); als je meer van (eigentijdse) klassieke muziek houdt, kun je kiezen voor Steve Reich.
Film – Pulp Fiction van Quentin Tarantino
Architectuur – het Centre Pompidou in Parijs
Beeldende kunst – Jeff Koons

De reacties op postmodernistische kunst lopen eigenlijk per definitie uiteen: er zijn heel wat mensen die er geen enkele waardering voor kunnen opbrengen, maar er valt ook een ontwikkeling naar 'cult' waar te nemen. Hoe verklaar jij die tegengestelde reacties? Hoe beoordeel jij de voorbeelden die je bij vraag 1 hebt behandeld?

B

Opdracht 1


Op literatuurgeschiedenis.nl komt het postmodernisme in twee hoofdstukken aan de orde. Lees deze hoofdstukken (bron 2 en bron 3) en lees ook de Literaire theorie over postmodernisme. Welke in deze teksten genoemde kenmerken van het postmodernisme zijn volgens jou van toepassing op Rituelen?

Opdracht 2

Kun je Rituelen een postmodernistische roman noemen? Kies één van de volgende uitspraken en licht toe (300 woorden):

Rituelen is een goed voorbeeld van een postmodernistische roman, want …
Rituelen is enerzijds een echte postmodernistische roman, anderzijds niet, want …
Rituelen is geen postmodernistische roman, want …

(Literaire)theorie

'Postmodernisme', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 98.