Rituelen: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Personages

Titel Rituelen
Niveau boek 6
Opdracht Niveau 6 | personages
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Personages
Je leert Te reflecteren op de levensvisie van personages
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 Harry Bekkering, 'Rituelen, een ongewoon rijk boek'

De drie belangrijkste personages in Rituelen hebben een duidelijke levensvisie. Je gaat je verdiepen in wat die levensvisie precies inhoudt.

A

Vraag 1


Wat versta jij onder 'levensvisie'? Zoek de betekenis op, als je het niet weet.

Vraag 2

Heb je wel eens nagedacht over het doel van het leven? Zo ja, noteer dan kort je gedachten. Zo niet, wat komt er nu bij je op, als je hierover nadenkt?

B

Lees bron 1. Hierin bespreekt Harry Bekkering de levensvisie van Inni Wintrop, Arnold Taads en Philip Taads. Volgens Bekkering is de zingeving van het bestaan de centrale vraag bij de levensvisie van deze personages.Neem deze vraag als uitgangspunt en beschrijf per personage hoe hij in het leven staat. Geef vervolgens bij elk personage een eigen aanvulling of commentaar.

Personage Visie volgens Bekkering Aanvulling/commentaar
Inni Wintrop
Arnold Taads
Philip Taads

C

Opdracht 1


Schrijf een beschouwing over de levensvisie van Inni Wintrop, Arnold Taads en Philip Taads (600 woorden). Verwerk hierin opdracht B.

Opdracht 2

Maak ook een eigen genuanceerde afweging: wat spreekt jou wel/niet aan in de levensvisie van de drie personages? Heb je een voorkeur voor de keuze van één van de personages? Heb je een totaal andere opvatting over wat het leven zinvol maakt? Zo ja, welke?