Dijken

Werkstukken en spreekbeurten

Over de bouw van dijken is goed nagedacht. Ze moeten sterk zijn, want bij slecht weer komt het water met grote kracht tegen de dijk aan. Hoe worden dijken gemaakt?

Waarom dijken?

Een groot deel van ons land ligt lager dan de zee. Gelukkig zorgen duinen en dijken ervoor dat het water niet over het land stroomt. Duinen zijn door de natuur ontstaan. Waar er geen duinen waren, maakten mensen dijken. Nederlanders zijn goed in dijken bouwen. Al sinds de middeleeuwen werden er in ons land dijken gebouwd. Toch waren er nog vaak overstromingen. De watersnoodramp in 1953 was de grootste. Daarna werd er een groot plan gemaakt om nog meer dijken te bouwen: het Deltaplan.

Hoe wordt een dijk gemaakt?

De binnenkant van een dijk is van zand. Daarbovenop ligt klei. Daar groeit weer gras op. De dijken moeten worden beschermd tegen het sterke water. Daarom zijn ze bekleed met zware stenen of asfalt. Ook de vorm van de dijk is belangrijk. Aan de kant van het water loopt de dijk schuin af het water in. Zo komt het water met minder kracht tegen de dijk aan. Dijken worden steeds beter gemaakt. Zwakke plekken worden opgespoord en gerepareerd. Op sommige plaatsen worden de dijken ook hoger gemaakt.