Aan de bal: Opdracht

Opdracht niveau 2

Aan de bal is fictie: de schrijfster heeft het verhaal en de personen verzonnen. Toch worden er in Aan de bal ook gebeurtenissen beschreven die in het echt ook kunnen gebeuren. Je zegt dan dat een verhaal realistisch is.

In deze opdracht ga je onderzoeken of Aan de bal waargebeurd zou kunnen zijn.

Titel Aan de bal
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2
Studielast 2 à 3 slu
Werkvorm Individueel
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert beoordelen of 'Aan de bal' waargebeurd zou kunnen zijn.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Downloads Aan de bal_N1|1 (599 kb)

Vraag 1

Hoe realistisch vind jij Aan de bal? Geef een cijfer tussen 1 en 10 en leg je antwoord duidelijk uit in ongeveer 50 woorden.
1 = totaal onrealistisch, bijna helemaal verzonnen en 10 = volkomen realistisch, in het echt gebeuren de dingen precies zo zoals ze worden beschreven in Aan de bal.


Vraag 2

Print de tekst die onder Downloads staat. Het is een fragment uit een artikel van Hester den Boer. Zij heeft onderzoek gedaan naar Afrikaanse voetballers die, net als Rahmane en Tigani, naar Europa worden gehaald voor een 'test' of trainingsstage.


Vraag 3

Onderstreep in de tekst alle gebeurtenissen die ook worden beschreven in Aan de bal. Vind jij dat Lieneke Dijkzeul, de schrijfster van Aan de bal, een positiever beeld geeft van de 'handel' in Afrikaanse voetballers dan het in werkelijkheid is, of een negatiever beeld? 
Leg je antwoord uit in ongeveer 50 woorden.


Vraag 4

Kijk nog eens naar je antwoord op vraag 1. Welk cijfer zou je nu geven? Leg je antwoord uit.


Vraag 5

Waarover heeft de schrijfster van Aan de bal jou aan het denken gezet?