Als je dit leest, ben ik dood: Opdracht

Opdracht niveau Start

Sam schrijft een boek over zijn leven. In zijn boek staan ‘vragen waar niemand antwoord op heeft’ en ‘lijstjes’.

In deze opdracht ga je zelf op zoek naar antwoorden op een van de vragen van Sam.

Titel Als je dit leest, ben ik dood
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau Start
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus onderwerp
Je leert zelf verder nadenken over het onderwerp van het boek
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A


Vraag 1

Kies de vraag die jij het meest interessant vindt en schrijf hem over.


Vraag 2

Welk(e) antwoord(en) op de vraag staan in het boek? Noteer ze allemaal.

Vraag 1: Hoe weet je dat je dood bent?
Vraag 2: Waarom maakt God kinderen ziek?
Vraag 3: Wat zou er gebeuren als iemand niet echt dood was, maar iedereen dacht van wel? Zou diegene dan levend worden begraven?
Vraag 4: Doet het pijn als je doodgaat?
Vraag 5: Hoe ziet een dode eruit? En hoe voelt hij aan?
Vraag 6: Wat je moet doen als iemand doodgaat?
Vraag 6: Waarom moeten mensen eigenlijk dood?
Vraag 7: Waar ga je na je dood naartoe?
Vraag 8: Blijft de wereld gewoon bestaan als ik er niet meer ben?


B


Vraag 1


Zoek op internet naar antwoorden op Sams vraag. Noteer de antwoorden.


Vraag 2

Stel je vraag ook aan twee mensen:
Optie a: een familielid
Optie b: een dominee, imam, pastoor of dokter of een leraar godsdienst of levensbeschouwing
Noteer de antwoorden die zij geven. Jullie mogen ook samen overleggen over de antwoorden.


C

Als je dit leest, ben ik dood gaat over doodgaan. Dat is een serieus onderwerp. Hoe vond je het om een boek te lezen over doodgaan en er daarna nog een beetje verder over na te denken? Gebruik ongeveer 50 woorden voor je antwoord.