De grijze jager 1: De ruïnes van Gorlan: Opdracht

Opdracht niveau 2

Verhalen die gaan over een hoofdpersoon die op een reis of zoektocht gaat, noem je queesten (in Engelstalige games heet dit een quest). Queesten hebben een aantal vaste 'ingrediënten':

1 De hoofdpersoon gaat op reis om een doel te bereiken.
2 De hoofdpersoon wordt geholpen door andere mensen of wezens.
3 De hoofdpersoon wordt tegengewerkt door anderen mensen of wezens.

Titel De grijze jager 1: De ruïnes van Gorlan
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus queeste
Je leert wat een queeste is
Gemaakt door Janneke Blok

A

Vraag 1 a

Wat is het doel van Wills reis?


Vraag 1 b

Bereikt hij uiteindelijk zijn doel?   


Vraag 2 a

Noteer de namen van ten minste zes andere personages uit De grijze jager.


Vraag 2 b

Welke personages helpen Will zijn doel te bereiken?


Vraag 2 c

Welke personages willen voorkomen dat Will zijn doel bereikt en werken hem dus tegen?   
Let op: er zijn ook personages die niets met het doel van Will te maken hebben. Deze mag je overslaan.    


Vraag 3

Misschien heb je over sommige personages even getwijfeld. Misschien leek het eerst alsof ze Will wilden tegenwerken, maar bleken ze hem uiteindelijk toch te helpen, of andersom.
Noteer de namen van deze personages en licht je antwoorden toe.


B

Tijdens een queeste bereikt de hoofdpersoon vaak niet alleen een doel, maar leert hij tijdens zijn reis ook iets, bijvoorbeeld over de wereld of zichzelf.   

Vraag 1

Wat leert Will volgens jou tijdens zijn reis?   


Vraag 2

Heb je zelf misschien ook iets geleerd van Wills reis? Leg uit.