Gladiator 1: Vechten voor vrijheid: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Historische feiten

Een belangrijke persoon die vroeger heeft geleefd noemen we ook wel een 'historisch figuur'.

Titel Gladiator 1: Vechten voor vrijheid
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Historische feiten
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus historische feiten
Je leert op welke historische feiten het verhaal is gebaseerd
Gemaakt door Frits Dijkstra

A

Als jij een boek zou schrijven over een historische figuur, wie zou jij dan kiezen en waarom?

B

Er worden vier personages bij naam genoemd in de proloog: centurion Titus Cornelius Pollenius, generaal Pompeius, Gaius Julius en Spartacus.

Vraag 1

Noteer bij deze vier personages iets belangrijks wat ze in het verhaal doen.


Vraag 2

Neem onderstaand schema over en vul verder in. Noteer bij de tweede kolom 'ja' of 'nee'. Zo ja, zoek op internet een interessant of belangrijk historisch feit bij die persoon en schrijf dat in de derde kolom.

Naam Heeft echt geleefd? Historisch feit
Centurion Titus
Generaal Pompeius
Gaius Julius
Spartacus

Vraag 3

Komen de feitjes die je hebt gevonden op internet ook terug in het verhaal? Zo ja, geef een voorbeeld.


Vraag 4

Waarom zou de schrijver van Vechten voor vrijheid ervoor hebben gekozen om historische figuren te gebruiken?

Optie A: Hij kan zelf geen personages bedenken.

Optie B: Een historisch figuur maakt het verhaal geloofwaardiger.

Optie C: Hij wil graag over een interessant figuur schrijven.

Optie D: Anders, namelijk...


C


Denk je dat Vechten voor vrijheid een betrouwbaar verhaal over de geschiedenis is? Waarom (niet)?