Spijkerzwijgen: Opdracht

Opdracht niveau Start

Vonkies opa heeft in zijn verleden veel meegemaakt. Die gebeurtenissen hebben invloed op zijn gedrag. Je gaat nu uitzoeken wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn uit opa's verleden.

Hieronder zie je een tekening van een menselijk lichaam. Voor deze opdracht doe je alsof dit Vonkies opa is.

Titel Spijkerzwijgen
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau Start
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus invloed van gebeurtenissen
Je leert welke invloed gebeurtenissen op een persoon kunnen hebben
Gemaakt door Jildau Vrieswijk
Downloads N0_lichaam (104 kb)
Lijntekening menselijk lichaam

Vraag 1

Print de tekening (bijlage) van het lichaam op A3-formaat.


Vraag 2

Schrijf boven de tekening opa’s bijnaam. Schrijf ook op waarom opa deze bijnaam heeft.


Vraag 3


Teken de ogen. Schrijf er iets belangrijks bij dat opa heeft gezien.


Vraag 4

Teken de oren. Schrijf er iets belangrijks bij wat opa heeft gehoord. Je mag ook een zin uit het boek overschrijven.


Vraag 5

Teken de mond. Schrijf er een belangrijke uitspraak van opa bij.


Vraag 6

Teken het hart. Schrijf er de gevoelens van opa bij.


Vraag 7

Schrijf bij de handen belangrijke dingen die opa heeft gedaan.


Vraag 8

Schrijf bij de voeten belangrijke plaatsen waar opa is geweest.


Vraag 9

Zoek tot slot minimaal twee afbeeldingen die bij de tekening passen, bijvoorbeeld iets wat opa heeft gezien of iets wat hij heeft gedaan. Plak de afbeeldingen bij het juiste zintuig.