Allemaal willen we de hemel: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis: motto

Titel Allemaal willen we de hemel
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3+ | Betekenis: motto
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis: motto
Je leert reflecteren op de betekenis van het motto.
Gemaakt door Martijn Koek

Voordat je gaat lezen (ca. 15 minuten)

Discussieer over de volgende twee stellingen. Probeer tot een gezamenlijk standpunt te komen.

  1. Geluk is een keuze.
  2. Wie ik ben, bepaalt niemand anders dan ikzelf.


Nadat je het boek hebt gelezen (ca. 45 minuten)

Vraag 1

Doordat het perspectief in dit boek steeds wisselt, weet je heel goed hoe de vier hoofdfiguren denken. Stel je voor dat zij dezelfde stellingen hadden gekregen als waar jullie over hebben gesproken. Waren zij het ermee eens geweest of niet? Vul in het kolommenschema de mening van de hoofdpersonen in. Geef steeds een korte toelichting.


Vraag 2

Versterkt Allemaal willen we de hemel de meningen die jullie formuleerden bij 1, of gaat het boek juist tegen die meningen in? Leg je antwoord per stelling kort uit.


Vraag 3

Stel dat Els Beerten het perspectief in het boek uitsluitend bij Renée had gelegd. Had dat iets veranderd aan jullie antwoord bij 1? Leg uit waarom wel/niet.


Kolommenschema

Op wie/wat in het verhaal slaat 'us'? Op wie/wat in het verhaal slaat 'the trying'? Op wie/wat in het verhaal slaat 'the rest'?

Tabel 2

'Four Quartets' Allemaal willen we de hemel
Gaat over WO II Gaat over WO II