Bizar: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Aforismen

Titel Bizar
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | Aforismen
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus aforismen
Je leert reflecteren op filosofische uitspraken van personages.
Gemaakt door Frits Dijkstra

A

Heb jij een favoriete spreuk of uitspraak, zoals 'Het is zoals het is' of 'Ik ben wie ik ben'? Welke
is dat?

B

Je hebt vast gemerkt dat er in Bizar heel veel gekke en bijzondere uitspraken worden gedaan, bijvoorbeeld door Dokter Bloem, opa David en Sallie Mo.

1.  Vul de tabel verder aan.

Bladzijde Spreuk Wat betekent de spreuk volgens jou? Over welk(e) thema('s) gaat deze spreuk? Kies uit: leven, geluk, liefde, macht, …
8 Vrijheid is in de trein zitten met een geldig vervoersbewijs. Als je in de trein zit, ben je op reis en voel je je vrij. Omdat je netjes hebt betaald, hoef je je nergens zorgen over te maken. vrijheid
35 Misschien is de puberteit de eerste in een lange rij akelige ziektes die we in ons leven krijgen.
57 Als je gelukkig bent, kom je niet op het idee om een selfie te maken.
86 Als je geld hebt, moet je het meteen uitgeven, aan iets moois, aan iets wat je nooit meer vergeet.
94 Dieren weten meer dan mensen. Als je ze opeet gaat veel kennis verloren.
145 Als je mensen dwingt om te integreren, dwing je ze om zoveel moois weg te gooien.
158 Met luisteren kun je alle wereldproblemen oplossen.
165 De zin van het leven is anderen zin in het leven te geven.
239 Macht is als zeewater. Hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt.
297 Kunst is een poging van de mens om het sublieme in anderen op te wekken.
303 Lezen is denken met het hoofd van een ander.
310 Wij zijn op aarde om één lichtflits met iemand samen te zijn.

2. Kijk nog eens goed naar de bovenstaande spreuken. Over welke onderwerpen gaat Bizar precies? Leg je antwoord uit.

3. Welke drie spreuken vind jij het mooiste? Licht toe waarom je deze drie hebt gekozen.

C

Door alle bijzondere uitspraken in het verhaal valt er genoeg na te denken tijdens en na het lezen van Bizar. Spreken zulke boeken jou aan? Waarom wel/niet?