Mijn allerliefste vijand: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Einde

Eind goed, al goed?

Aan het einde van het verhaal mag Femke naar huis. We weten dan alleen niet of ze ook écht genezen is van anorexia. Als je niet zeker weet hoe een verhaal afloopt, noemen we dat een open einde.

Titel Mijn allerliefste vijand
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | einde
Studielast 1 uur
Werkvorm deze opdracht maak je alleen
Focus einde
Je leert nadenken over het einde van het verhaal
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

Vraag 1

Vind jij het fijn of juist niet fijn als je het einde van het verhaal zelf mag verzinnen? Leg je antwoord uit in ongeveer 50 woorden.


Vraag 2

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verloop van het verhaal. Kies de optie die jij het meest logisch vindt en leg in ongeveer 50 woorden uit waarom je voor deze optie kiest:

Optie A: Het gaat allemaal goed met Femke en ze leeft nog lang en gelukkig.
Optie B: Femke heeft het moeilijk als ze thuis woont, maar zet alles op alles om haar anorexia te overwinnen.
Optie C: Het lukt Femke niet om genoeg te blijven eten en ze valt terug in haar oude gewoontes.


Vraag 3

Waarom kiest Van der Horst voor een open einde, denk je? Kies één van onderstaande opties en leg je antwoord uit.

Optie A: De schrijfster vindt de strijd tegen anorexia het belangrijkste. Dat wil ze vertellen. Hoe het na de kliniek gaat, vindt ze niet zo belangrijk.
Optie B: Tijdens het schrijven van dit boek was de schrijfster zelf net thuis nadat ze in een kliniek had gezeten om haar anorexia te overwinnen. Ze weet nog niet hoe het verder gaat als er minder controle is.
Optie C: De schrijfster kon niet verzinnen hoe het met Femke zou gaan als ze weer thuis woonde.
Optie D: De schrijfster wil graag dat je zelf over het onderwerp gaat nadenken.
E Anders, namelijk…


Vraag 4

De schrijfster van het boek heeft haar eigen strijd tegen anorexia gebruikt voor dit boek. Zoek op haar website Milouvanderhorst.nl uit hoe het met Milou gegaan is nadat ze uit de kliniek is ontslagen. Gebruik ongeveer 75 woorden voor je antwoord.