Piercings & parels: Opdracht

Opdracht niveau 1

Vloggels 

Op de website van Maren Stoffels, de schrijfster van Piercings en parels, staan 'vloggels'. In een van deze filmpjes interviewt ze 'proeflezers', die haar nieuwe boek hebben gelezen toen het net was uitgekomen. In deze opdracht doe je alsof jij een proeflezer van Piercings en parels bent.

Titel Piercings & parels
Niveau boek niveau Start
Opdracht niveau 1
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus mening
Je leert je mening over het boek uitleggen
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1. 'Proeflezers Omdat jij anders bent', op: Youtube.com

Stap 1

Bekijk het filmpje (bron 1). Maren stelt een aantal vragen aan haar proeflezers. Schrijf de vragen over.


Stap 2

Beantwoord Marens vragen.


Stap 3

Middenin het filmpje vertelt Maren kort waar haar nieuwe boek over gaat. Doe hetzelfde voor Piercings en parels.


Stap 4

Maren en een van de proeflezers lezen ook een stukje voor. Neem een stukje over uit Piercings en parels dat jij heel leuk vond. Leg ook uit waarom je het zo leuk vond.


Stap 5

Wat is jouw mening over je boek? Kies twee of meervan de volgende antwoorden en leg je antwoord uit.
Kies uit: eng leerzaammakkelijkmoeilijkromantisch saaischokkendspannendzieliganders, namelijk …