Met huid en haar: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit

Titel Met huid en haar
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus intertekstualiteit
Je leert interteksten betrekken in je interpretatie
Gemaakt door Vera Kampers
Bron 1 users.telenet.be | website van Marita de Sterck

Vraag 1 [individueel]

Vertel kort het verhaal van de bottenmadam en de pekduivels na en noteer de teksten van de volksliedjes. Noteer ook waar en hoe vaak deze teksten voorkomen.


Vraag 2 [samen]

Formuleer antwoorden op de twee volgende vragen:

Vraag A:
Met welke aspecten van Met huid en haar kunnen jullie deze teksten in verband brengen?

Vraag B:
Ook als kleermaker vertelt Tist verhalen. Waarom worden er zoveel verhalen verteld in dit boek? Hoe reageren de mensen op de verhalen?


Vraag 3 [samen]

Je kunt interteksten niet negeren als je een verhaal interpreteert, er een betekenis aan toekent. Schrijf samen een uiteenzetting waarin je uitlegt waarover dit boek volgens jullie in diepste wezen gaat. Betrek daarin je antwoorden op vraag 1 en 2. Op de website van Marita de Sterck (bron 1) vinden jullie informatie die jullie op weg kan helpen.