Ventoux: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motieven en thema's

VOORAF: voor deze opdracht moeten jullie allebei Joe Speedboot van Tommy Wieringa en Ventoux gelezen hebben. Ieder van jullie is vervolgens specialist in één van deze boeken. Verdeel ze van tevoren.

Titel Ventoux
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Motieven en thema's
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus motieven en thema's
Je leert verschillende romans die dezelfde motieven en thema's behandelen, te vergelijken en te beoordelen
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Vraag 1


Lezenvoordelijst gebruikt 'tags' om aan te geven welke motieven en welke verhaalgegevens van belang zijn in een bepaald boek. De samenstellers van de website zijn voortdurend in discussie welke tags algemeen genoeg zijn om opgenomen te worden in de lijst. Jullie gaan nu alle tags bedenken die je vindt passen bij je boek; daarbij neem je ook de tags op die Lezenvoordelijst al gekozen heeft. Kies uit de volgende mogelijkheden: jongeren, jeugdliefde, seksualiteit, seks, middelbare school, vriendschap, vriendengroep, eenzaamheid, isolement, sport, dromen, relaties, verhouding man/vrouw, volwassen worden, haat, verraad, film, schrijverschap, schuld, meisjes/jongens, jaloezie, dood, teleurstelling. Voeg eventueel tags toe als je die belangrijk vindt voor jouw boek. Vul ze dan, na overleg, op alfabetische volgorde in de linkerkolom van onderstaand schema in.

Tag/motief Sterkst in (welk boek?) Waarom?

B


Bepaal nu samen welk boek volgens jullie een bepaald motief het beste aan de orde stelt. Vul het schema verder in.


C


Bepaal dan samen welk boek je het sterkst vindt en waarom.


Vraag 1


Heeft dat iets te maken met wat jullie bij A en B in kaart gebracht hebben?


Vraag 2


Zo ja, hoe zit dat dan?


Vraag 3


Zo nee, welke redenen hebben jullie voor jullie oordeel? Schrijf dit op in een stukje van zo'n 150 woorden. Als jullie het niet eens zijn, maak je dat natuurlijk ook duidelijk in dit tekstje.