#Selfie: Opdracht

Opdracht niveau 2

Eigenlijk bevat #Selfie twee verhalen: het verhaal over Mirte en Twan en het verhaal over Mirte en Lauren. Caja Cazemier heeft dat niet zomaar gedaan: de verhalen hebben iets met elkaar te maken.

In deze opdracht onderzoek je wat ze precies met elkaar te maken hebben.

Titel #Selfie
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus structuur
Je leert een verband leggen tussen hoofdplot en subplot
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Vraag 1

Hoe belangrijk zijn sociale media (Facebook, Snapchat, Whatsapp etc.) voor jou? Geef een cijfer tussen 1 en 10 en leg je antwoord uit.
1 = totaal onbelangrijk; ik doe niets met sociale media.
10 = superbelangrijk; zonder sociale media kan ik niet leven.


Vraag 2

Volgens sommige mensen zijn sociale media verslavend: je besteedt er meer tijd aan dan je wilt. het gaat ten koste van andere dingen en je kunt er niet zomaar mee stoppen als je dat wilt. Ben je het daarmee eens? Waarom?


B

Lees de (literaire) theorie hieronder

Vraag 1

Wat is de hoofdplot van #Selfie? Vat de hoofdplot samen in ongeveer 50 woorden.


Vraag 2

Vat de subplot samen in ongeveer 50 woorden.


C

Vraag 1

Noteer drie verschillen tussen de vriendschap van Mirte en Twan en de vriendschap van Mirte en Lauren.


Vraag 2

Welke relatie bestaat er tussen de hoofd- en de subplot? Leg je antwoord uit. Kies uit:
Optie 1: De subplot versterkt de hoofdplot.
Optie 2: De subplot vormt een contrast met de hoofdplot.
Optie 3: De subplot en de hoofdplot vullen elkaar aan.


Vraag 3

Zou #Selfie een beter of een slechter boek zijn als de schrijfster de subplot zou hebben weggelaten? Leg je antwoord uit in ongeveer 50 woorden.
 

(Literaire) theorie

De belangrijkste verhaallijn van een roman noem je de hoofdplot of gewoon plot. Als er daarnaast nog een ander verhaal verteld wordt, noem je dat de subplot. Dat verhaal is meestal minder belangrijk dan de hoofdplot. Er bestaat altijd een verband tussen de hoofdplot en de subplot(s).

Er zijn drie verbanden mogelijk:
1 De subplot versterkt de hoofdplot.
2 De subplot vormt een contrast met de hoofdplot.
3 De subplot en de hoofdplot vullen elkaar aan (je hebt de subplot nodig om de hoofdplot te begrijpen).