#Selfie: Opdracht

Opdracht niveau Start

Deze opdracht is het fijnst om samen met een klasgenoot te maken. Als jij de enige in je klas bent die #Selfie heeft gelezen, kun je de opdracht ook alleen maken. Dan sla je opdracht 3 over en maak je opdracht 4 alleen.

Stel je voor: Mirte bestaat echt en ze wil graag bij jullie in de klas komen om te vertellen over haar ervaringen. Jullie hebben van de docent Nederlands de opdracht gekregen om Mirte te interviewen voor de klas. Zo'n gesprek moet natuurlijk goed voorbereid worden. Welke vragen willen jullie stellen en hoe begin je? Hoe zorg je ervoor dat de klas haar zal begrijpen? Ga ervanuit dat de meeste leerlingen #Selfie niet gelezen hebben.

Titel #Selfie
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau Start
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm tweetal of individueel
Focus personage
Je leert reflecteren op het handelen van de hoofdpersoon
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1

[individueel]
Schrijf een tekst van ongeveer 100 waarin je Mirte aan je klas voorstelt.

Vraag 2

[individueel]
 Bedenk zes vragen die je aan Mirte wilt stellen.


Vraag 3


[samen]
Vergelijk de inleidende teksten en vragen die jullie hebben gemaakt. Kies de beste inleiding en de beste zes vragen. Zorg dat de vragen in een logische volgorde staan.


Vraag 4

[samen]
Bedenk samen de antwoorden die Mirte op de vragen zou geven en schrijf deze op.


Extra

Maak een filmpje van het gesprek. Een van jullie speelt zichzelf (de vragensteller) en de ander speelt Mirte. Vraag een klasgenoot om te filmen.