Nevermoor 1: Morrigan Crow en het Wondergenootschap: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Titel Nevermoor 1: Morrigan Crow en het Wondergenootschap
Niveau boek 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: rollen
Je leert reflecteren op de rol die een personage in een verhaal speelt.
Gemaakt door Lotte Straatsma

A

1. Aan het begin van het verhaal voelt Morrigan zich een last voor haar familie en de wereld om haar heen. Hoe komt dit?

2. Vind jij het terecht dat Morrigan zich zo voelt? Waarom wel/niet?

B

Lees de literaire theorie onderaan deze pagina.

1. Wat is het doel van Morrigan?

2. Waarom wil zij dat doel zo graag bereiken?

3. Vul onderstaande tabel in.

helper / tegenstander / afzijdige uitleg
Jupiter Noord
Meneer Janssen
Fenestra
Baz Carlton
Haldorn
Jack
Carlijn Zwarthout

4. Misschien heb je over sommige personages even getwijfeld. Misschien leek het eerst alsof ze Morrigan wilden helpen, maar bleken ze haar toch tegen te werken, of andersom. Noteer de namen van deze personages en leg uit waarom je twijfelde.

C

Meneer Janssen is nogal een mysterieus personage. Heel lang weet je niet wie hij precies is of wat hij van Morrigan wil.  

1. Wie blijkt meneer Janssen uiteindelijk te zijn?

2. Wat wil deze persoon van Morrigan? Herlees eventueel hoofdstuk 25 als je het moeilijk vindt om deze vraag te beantwoorden. Geef antwoord in minimaal 30 woorden.

3. Waarom wil Morrigan dat niet?

D

Aan het eind van het verhaal voelt Morrigan zich heel anders dan aan het begin. Waardoor komt dit? Betrek in je antwoord de personen uit de tabel van B3.

(Literaire) theorie

Rollen - Een hoofdpersoon streeft in een boek altijd een doel na. De rol van een personage hangt vaak samen met het doel van de hoofdpersoon. Sommige bijfiguren helpen om dat doel sneller te bereiken. Deze personages noemen we ook wel helpers. Ook zijn er bijfiguren die de hoofdpersoon juist
tegenwerken. Deze personages noemen we tegenstanders. Tot slot zijn er personages die niets met het doel van de hoofdpersoon te maken hebben; dat zijn de afzijdigen.