Nevermoor 1: Morrigan Crow en het Wondergenootschap: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Thematiek

Titel Nevermoor 1: Morrigan Crow en het Wondergenootschap
Niveau boek 2
Opdracht niveau 3 | Thematiek
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm in twee- of meertallen
Focus thematiek
Je leert na te denken over de diepere betekenis van het verhaal.
Gemaakt door Lotte Straatsma

Voor deze opdracht moet je samenwerken met iemand die hetzelfde boek heeft gelezen.

A (individueel)

1. Bij welke mensen/groep(en) hoor jij? Denk bijvoorbeeld aan je gezin, klasgenoten, sportclub, enzovoort.

2.  Waar of bij wie voel jij je het meest thuis? Licht je antwoord toe.

B (individueel of samen)

1. Aan het begin van het verhaal is Morrigan behoorlijk eenzaam. Ze heeft wel een familie en een thuis, maar ook weer niet. Leg dit uit.

2. Waarom is het voor Morrigan zo belangrijk om te worden toegelaten tot het Wondergenootschap? Houd hierbij het antwoord op vraag B1 in je achterhoofd.

3. Vindt Morrigan in Nevermoor wat haar in Jakhalsgat ontbrak? Leg je antwoord uit.

4. Aan het eind van het verhaal krijgt Morrigan een gouden speldje van Jupiter. ‘Maar het was niet nietig. Het was groot – een heel grote belofte.’ (blz.378) Waarom betekent dit kleinood zo veel voor haar?

C (samen)

1. Bepaal per onderstaande stelling je of het met de stelling eens bent of niet. Dit doet iedereen voor zichzelf. Houd daarbij het verhaal van Nevermoor in je achterhoofd.

2. Discussieer vervolgens over de stellingen en schrijf kort op wat er is besproken tijdens de discussie. 

Stellingen:

I Je ergens thuis voelen is een keuze.
II Je kunt pas gelukkig zijn als je ergens bij hoort.
III Wie jij bent, bepaalt niemand anders dan jezelf.

3. Stel je voor dat Morrigan ook mee zou discussiëren. Denken jullie dat Morrigan het eens zou zijn met de stellingen, of niet? Geef bij elke stelling een korte toelichting.

D (samen)

Nevermoor 1: Morrigan Crow en het Wondergenootschap is in de eerste plaats een spannend en fantasierijk verhaal, maar het heeft ook een diepere boodschap. Lees de (literaire) theorie hieronder. Formuleer wat volgens jullie het grondmotief is van Nevermoor 1: Morrigan Crow en het
Wondergenootschap
.

Literaire theorie

Vaak kun je een soort 'boodschap’ uit een verhaal halen. Deze boodschap noem je het 'grondmotief'. Dat staat niet letterlijk in het boek, maar mag je zelf, in je eigen woorden, formuleren. Je zegt dat in één zin welke 'hoofdgedachte’ jij uit het boek kunt halen.  Zo zouden sommigen het grondmotief uit Harry Potter misschien verwoorden als 'Het goede kan niet bestaan zonder het kwade', terwijl iemand anders zou zeggen 'Ouder worden betekent ook dat je afscheid moet nemen.' Deze zinnen zijn allebei goed, omdat ze allebei iets heel belangrijks zeggen over waar het verhaal om gaat.