Pokerface: Verbanden leggen

Opdracht niveau 3 | Verbanden leggen

Titel Pokerface
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Verbanden leggen
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus verbanden leggen
Je leert de functie van overeenkomstige situaties begrijpen.
Gemaakt door Ymkje Visser

A

In het boek komen twee situaties voor waarin een fiets op de kop op het wegdek ligt. Omschrijf deze twee situaties.

B

Beide situaties die je zojuist hebt beschreven hebben als resultaat dat personages niet meer écht (oprecht en eerlijk) met elkaar praten. Beschrijf bij beide situaties:

  1. Wie niet meer met wie praat.
  2. Waarom ze niet meer écht met elkaar praten.

C

De schrijver heeft niet voor niets twee situaties die op elkaar lijken in zijn boek opgenomen. Dat de situaties iets gemeenschappelijk hebben, heeft een betekenis. Als schrijvers zoiets laten gebeuren, kan dit verschillende functies hebben
- De situaties kunnen elkaar aanvullen.
- De situaties kunnen het tegenovergestelde van elkaar zijn.
- De situaties kunnen op elkaar lijken

  1. Van welke van de drie bovenstaande functies is er, gelet op je antwoord bij vraag B, sprake in Pokerface?
  2. Leg je antwoord bij a duidelijk uit in minimaal 50 woorden. Geef duidelijk aan wat de aanvulling, tegenstelling of overeenkomst tussen beide situaties is.

D

Wat vind je ervan dat de schrijver deze twee situaties heeft opgenomen? Kies uit:
A De schrijver heeft het verhaal meer diepgang gegeven door de twee situaties op te nemen in zijn boek.
B De schrijver had de situatie met Sems zusje beter weg kunnen laten.
C De schrijver had de situatie met Sems zusje nog veel beter uit kunnen werken.
D Anders, namelijk…

Leg uit waarom je voor jouw antwoord hebt gekozen en gebruik minimaal 50 woorden.