Twilight 1: Een levensgevaarlijke liefde: Opdracht

Opdracht niveau 3

Er bestaan erg veel verhalen en sprookjes in de westerse wereld waarin mythische wezens voorkomen. Als je aan meerdere personen vraagt of ze weten wat de eigenschappen van vampiers zijn, zal je verbazingwekkend vaak dezelfde antwoorden krijgen. Soms lijkt het bijna alsof we met ons allen echt wel in vampiers geloven. Bij deze opdracht neem je de proef op de som en ga je kijken welke eigenschappen Stephenie Meyer 'haar' vampiers heeft gegeven.

Titel Twilight 1: Een levensgevaarlijke liefde
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert Je onderzoekt de oude mythe over vampiers en kijkt hoe die in het boek is verwerkt.
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 'Bestaan vampiers echt?', op: Willemwever.nl

Vraag 1

Vraag aan vijf volwassen mensen wat de eigenschappen van vampiers zijn die zij kennen. Zoek mensen die het boek niet hebben gelezen en de film niet hebben gezien. Schrijf per persoon op welke eigenschappen van vampiers ze genoemd hebben. Vraag bijvoorbeeld: 'Wat weet je van vampiers?' 'Waar kunnen vampiers niet tegen?' 'Hoe bescherm je je tegen vampiers?' en 'Hoe gaat een vampier dood?'


Vraag 2

Schrijf de gemeenschappelijk kenmerken van vampiers op die genoemd zijn bij opdracht 1. Bekijk vervolgens de filmpje bij bron 1, een aflevering van Willem Wever. Noteer welke andere eigenschappen van vampiers nog genoemd worden.


Vraag 3

Breng nu in kaart wat de verschillen zijn tussen de vampiers uit de mythen en de vampiers uit Twilight. Maak daarbij nog onderscheid tussen de twee groepen vampiers die in Twilight voorkomen. Maak voor deze opdracht gebruik van onderstaand schema. Breid het schema nog uit als dat nodig is. Het eerste onderdeel is deels voorgedaan. Je mag uitgebreide antwoorden geven.


Vraag 4

Zoek op wat het begrip 'collectief geheugen' inhoudt. Schrijf een definitie op.


Vraag 5

Beschrijf hoe het volgens jou komt dat er zaken in ons collectief geheugen zitten, die niet gebeurd zijn of niet bestaan.


Vraag 6

Stephenie Meyer heeft voor Twilight dus oeroude verhalen uit de westerse cultuur gebruikt. Zou het verhaal van Twilight ook meer diepgang hebben gekregen als Isabella verliefd zou zijn geworden op een wezen dat Stephenie Meyer niet had gebaseerd op al bestaande mythen, op een heel nieuw verzonnen wezen? Leg je antwoord uit. Gebruik hiervoor ongeveer 150 woorden.

Vampiers in mythes Goede vampiers in Twilight Slechte vampiers in Twilight
Bloed Drinken bloed van mensen, want................ Drinken bloed van dieren, maar het bloed van mensenruikt nog wel onweerstaanbaar. Deze goede vampiers zijn heel gedisciplineerd om zich niet over te geven aan hun instincten. Dat vereist veel zelfbeheersing. Drinken bloed van mensen want.................
Knolflook